Trinn 5: Kommunalt disponerte bustadar

Alle treng ein trygg heim. ​Dei som ikkje mestrar å skaffe seg eigen bustad, kan søkje om nødvendig støtte og rettleiing.

Nøkkel med nøkkelring i et hus form i døren nøkkelhullet - Klikk for stort bilete
Denne artikkelen er over 1 år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.

Ålesund kommune​:

 • sikrar innbyggjarar som ikkje kan busetje seg sjølv, ein eigna bustad.​
 • nytter tilgjengelege økonomiske støtteordningar for å sikre økonomisk vanskelegstilte bustad. ​
 • tilbyr høvelege bustadar for leige og eventuelt kjøp, etter tildeling​​. Bustadene inngår i kommuna si overordna bustadplanlegging.​
 • bidreg til å utvikle eit differensiert bustadtilbod gjennom samarbeid med private utbyggjarar. 

Støtteordningar​

 • Rettleiing om økonomi ​
 • Bustadrettleiing/miljøvaktmester​
 • Startlån, tilskot og bustøtte​
 • Frå leige til eige​

Kommunale bustadar​

 • Kommunale utleigebustadar tilrettelagt for bruk av teknologi
 • Mellombels bustadar for menneske utan fast bustad (Nav)

Private utleigebustadar​

 • Tilvisningsavtale​
 • Tildelingsavtale​

Digitale løysingar

 • Husbanken sine nettsider​
 • Kommunens nettsider- søknadssenter​
 • Velferdsteknologi tilpassa behova til brukar​