Barnevaksinasjon

I Norge er all vaksinasjon frivillig. Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet for barn og ungdom i Norge omfattar vaksinar mot ei rekke ulike sjukdommar som kan vere livstruande eller gi alvorlege følgetilstandar.

  • Vaksinasjonen startar vanlegvis når barnet er 6-8 veker gammalt.
  • Sidan fleire av sjukdommane det blir vaksinert mot rammer dei yngste barna hardast, bør ein unngå forseinkingar.
  • Oppfriskingsdosar blir gitt i skolealder.
  • Alle vaksinar i barnevaksinasjonsprogrammet er gratis.