Faste helsekontrollar for barn 0-5 år

Barn i alderen 0-5 år som bur i Ålesund får desse faste helsekontrollane. Vi gjer merksam på at det kan vere lokale forskjellar i programmet.

  • Hugs at uansett kva tema som er i fokus under konsultasjonen, er hovudfokuset vårt dei tema de ønskjer å ta opp.
  • Ta med eit pledd til dei minste barna, sidan alle skal vere avkledd under timar på helsestasjonen.
  • Ta kontakt dersom de har behov for ekstra oppfølging i tillegg til dei faste helsekontrollane.