Informasjon om heimebesøk av jordmor

Når den nyfødde vert utskriven frå sjukehuset og reiser heim, får helsestasjonen i ditt område beskjed om dette. Vi vil i løpet av kort tid ta kontakt med deg for å avklare behovet for heimebesøk.