Fødselsførebuande samtale

Rundt svangerskapsveke 28 får du tildelt ein link på eit digitalt fødselsførebuande kurs.  Kurset er gratis.  

  • Formålet med fødselsførebuande samtale er at du og partnar skal få auka kunnskap og tryggheit rundt fødselen og foreldrerolla. Når du som gravid føler deg trygg, taklar du fødselssmerter betre. Du og partnar blir tryggare når de veit meir om kva dykk har i vente.
  • Samtalen er gratis og blir tilbode ved alle helsestasjonane.
  • Innhaldet i kurset er tema på din neste svangerskapskontroll hos jordmor.  Du kan du ta opp spørsmål, reaksjonar og tankar du har fått etter at du har sett det foreldreførebuande kurset.
  • Ta kontakt med din helsestasjon, eller di jordmor for meir informasjon om fødsels- og foreldreførebuande samtale.