Verkstad da Vinci

Verkstad da Vinci er eit program for å styrke estetiske læringsprosessar i skulen.

Verkstad da Vinci logo - Klikk for stort bilete

Målgruppe

Verkstad da Vinci som eit fast program for elevar og lærarar på 5.trinn.

Innhald

Verkstad da Vinci er eit pedagogisk opplegg der elevar og lærarar på 5.trinnet får treffe profesjonelle kunstnarar gjennom kunstnarmøter og verkstadar. Frå hausten 2023 får elevane kome på besøk til Verkstad da Vinci sitt eige kulturrom!

På Verkstad da Vinci får elevane oppleve og ta del i avanserte estetiske læringsprosessar gjennom å møte profesjonelle, skapande kunstnarar som arbeidar innan alle kunstformer som

  • visuell kunst
  • dans
  • teater
  • musikk
  • performance
  • skrivekunst
  • animasjon

Det er arbeid fram for- og etterarbeid knytt til kvar verkstad som skulen kan jobbe med på eigenhand.

Verkstadane er òg forankra i dei fleste skulefaga, slik at ein oppnår den tverrfaglege djupnelæringa utdanningsdirektoratet beskriv at skulen skal arbeide for, i Kunnskapsløftet 2020.  

Modellen vi nyttar i Verkstad da Vinci skal ivareta skulen sine ønsker og behov, læreplanens formål, samt kunsten sin eigenverdi. Elevane som tek del i verkstadane arbeidar prosessbasert med leik og læring i samhandling.

Invitasjon til kunstnarar for 2025

Skoleåret 2023 —  24

Verkstad da Vinci starta opp skoleåret 2023-24.  Alle 5. klassane i Ålesund kommuna fikk tilbud om å delta og kontaktlærar kunne velge mellom desse verkstadane:

Påmelding

Kontaktlærar kan melde på klassen sin via intranett eller via internt påmeldingsskjema.  Begge delar krev pålogging til det kommunale nettverket. 

Påmeldingsfrist for skoleåret 2023-24 var 15. juni 2023.

Vil du vite meir?

Prosjektleiar for Verkstad Da Vinci er Mariann Bjørkavoll Lervåg.

Ansvarleg for tenesta