Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

Overgang frå barnehage til skole og SFO

Overgang frå barnehage til skole og SFO

Å starte på skolen er ei stor hending i alle barns liv. Barnehagane og skolane samarbeider for at overgangen frå å vere barnehagebarn til å bli skoleelev skal bli trygg og god.

Ålesund kommune har laga ein plan for overgangen som skal sikre:  

  • ein god samanheng og progresjon i opplæringsløpet som varetar fagleg og sosial utvikling for barnet – det siste året i barnehagen og det første året på skolen 

  • ein trygg skolestart for barn som begynner på 1. trinn og for deira føresette

  • tidleg innsats for barn med særskilde behov 

  • gode rutinar for samarbeid mellom barnehagar, skolar og SFO 

Plan (link kjem)  

Brosjyre (link kjem)  

Korleis førebu barna best mogleg til skolestart?  

Ein god overgang for det enkelte barn føreset utvikling av gode og trygge rammer, samt gode verdiar og gode haldningar. Barnehage, skole og føresette bør samarbeide omkring det enkelte barn si utvikling og læring. 

 

Kva skjer fram mot skolestart?

  • Førskoleopplegg i barnehagane.
  • Innskriving: Skolane sender ut invitasjon til innskrivingsdag, som vanligvis er i midten av januar. Dette er det første møtet med skolen.
  • Registrering: Skolane sender ut eit brev om kva skole barnet har fått reservert skoleplass på. Dette blir sendt ut i midten av januar. Føresette skal bekrefte eller gjere endringar digitalt.
  • Tilbod om skoleplass: Skolane sender ut eit brev med tilbod om skoleplass.
Til toppen