Overgang frå barnehage til skole og SFO

Overgang frå barnehage til skole og SFO

Å starte på skolen er en stor begivenhet i alle barns liv. Barnehagene og skolene samarbeider for at overgangen fra barnehagebarn til skoleelev skal bli trygg og god.

Ålesund kommune har utarbeidet en plan for overgangen som skal sikre:  

 • en god sammenheng og progresjon i opplæringsløpet som ivaretar barnas faglige og sosiale utvikling–det siste året i barnehagen og det første året på skolen 

 • en trygg skolestart for barn som begynner på 1. trinn og for deres foresatte 

 • tidlig innsats for barn med særskilte behov 

 • gode rutiner for samarbeid mellom barnehager, skoler og SFO 

Plan (link kommer)  

Brosjyre (link kommer)  

Hvordan gjøre barna best mulig forberedt til skolestart?  

En god overgang for det enkelte barn forutsetter utvikling av gode og trygge rammer, samt gode verdier og gode holdninger. Barnehage, skole og foresatte bør samarbeide omkring det enkelte barns utvikling og læring. 

Hva skjer i barnehagen før skolestart? 

 • Barnehagen legger til rette for at barnet kan ta avskjed med barnehagen på en god måte og gleder seg til å begynne på skolen. 

 • Barnehagen har eget pedagogisk opplegg for 5-åringene. 

 • Alle foreldre/foresatte inviteres til foreldremøte høsten siste året i barnehagen. Der får de presentert prosedyre for overgang barnehage – skole, blir orientert om barnehagens pedagogiske opplegg og får diskutere sin egen rolle og medvirkning i overgangen. 

 • Det gjennomføres overgangsmøte mellom barnehage og skole for de barna som er utredet av PPT eller som eventuelt har oppfølging gjennom andre instanser. Overføringsmøtet gjennomføres etter egen prosedyre. 

Hvordan kan foresatte bidra? 

Du som foresatt kan bidra ved å: 

 • Samtale med barnet om hvilke tanker han/hun har om skolen, slik at barnet får realistiske forventninger til skolestart. 

 • Snakke positivt om skolen og gå skolevegen sammen med barnet. 

 • La barnet få en god døgnrytme med nok søvn og et sunt kosthold. 

 • Hjelpe barnet til å bli mest mulig selvstendig i påkledning og ved toalettbesøk. 

Hva skjer frem mot skolestart?

 • Førskoleopplegg i barnehagene.
 • Innskriving: Skolene sender ut invitasjon til innskrivingsdag, som vanligvis er i midten av januar. Dette er det første møtet med skolen.
 • Registrering: Skolene sender ut et brev om hvilken skole barnet har fått reservert skoleplass på. Dette sendes ut i midten av januar. Foresatte skal bekrefte eller foreta endringer digitalt.
 • Tilbud om skoleplass: Skolene sender ut et brev med tilbud om skoleplass.
Til toppen