Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Ulykkesforsikring av skole- og barnehagebarn

Ulykkesforsikring av skole- og barnehagebarn

Ålesund kommune har teikna kollektiv barneulykkesforsikring for alle barn i kommunale skolar og barnehagar. Dekninga gjeld ved ulykkesskade som rammar elevane.

Når gjeld forsikringa? 

 • Ulykkesskader som rammar barnet medan det, under leiinga ved skolen eller barnehagen, deltar i undervisning, på ekskursjon, reiser, stemner og liknande, samt i friminutt og på direkte veg til og frå skolen eller barnehagen.
 • Ulykkesskader som rammar barnet medan det deltar i ein kvar aktivitet i regi av kommunen, inkludert kommunal kulturskole, utekontakt, SFO og skoleferietilbod.
 • Ulykkesskader som rammar barnet medan det deltar på arrangement i regi av foreldrerådets arbeidsutval (FAU), når det er FAU som er arrangør.

Kva dekker forsikringa?

 • 5 G ved 100 % medisinsk invaliditet 1
 • G ved død
 • Inntil kr 50.000,- for behandlingsutgifter ved ulykkesskade

G er grunnbeløpet i Folketrygden som blir regulert årleg 01.05.

Foreldre/føresette som ønsker å forsikre barna sine for høgare erstatningsbeløp enn det kommunen har gjort, blir anbefalt å kontakte sitt eige forsikringsselskap.

Når forsikringa ikkje gjeld

 • Forsikringa gjeld ikkje i fritida.
 • Forsikringa gjeld ikkje for arrangement i regi av føresette (grillfestar, turar, utflukter m.v.), så sant slike tiltak ikkje skjer under leiinga ved barnehagen/skolens/FAU.
 • Forsikringa dekker ikkje tap/skade av eigedelar, viss ikkje barnehagen eller skolen har vore aktlaus. 

Kven gjer kva i ei skadesak?

Kommunen, foreldre eller føresette og forsikringsselskapet har ulike roller når det gjeld denne forsikringsordninga:

 • Kommunens sitt ansvar: Kommunen skal fylle ut skademeldingsskjema i samarbeid med føresette.
 • Foreldre og føresatte sitt ansvar: Foreldre og føresette melder hendinga til kommunen.
 • Forsikringsselskapets ansvar: Forsikringsselskapet har ansvar for startsamtale og skadeoppgjer.
Til toppen