Siste nytt

Feira første spadetak på Breivika-Lerstad

I dag markerte Bypakke Ålesund oppstarten av nye E136 Breivika-Lerstad med eit symbolsk første spadetak. Når prosjektet står ferdig i 2026 vil det bety spesielt mykje for dei som har bu- og nærmiljøet sitt på Lerstad. 

Gravearbeid i sentrum og endring i køyring og parkering

  Det er gravearbeid i Kipervika og i Røysegata. Dette betyr endring i både køyremønster og soneparkering i ti veker framover.  

Frivilligheitas år: Barnas Turlag Harøy

Bli betre kjent med lokallaget for Barnas Turlag, rettare sagt laget på Harøy som sidan januar 2018 har engasjert små og store sitt friluftsliv på Harøya.     

Prisutdeling i kommunestyremøtet 7. april

Torsdag 7. april skal kommunens heidersprisar frå 2021 delast ut. Det blir kulturelle innslag og utdelinga skjer på Parken kulturhus frå klokka 14.00. Det ordinære kommunestyremøtet startar opp ca. kl. 16.30. På sakslista står blant anna Helseplattformen, nytt bygg for offentlege tenester Moa og to innbyggarforslag. 

NM-sigrar til Ørskog Angels

Ålesund kommune gratulerer Ørskog Angels, som vann to pokalar i NM for cheerleading.

Innkreving av bompengar

Styringsgruppa i Bypakke Ålesund har vedtatt at oppstartsdato for bompengar blir måndag 22. august 2022. Statens vegvesen er i gang med arbeidet der bomstasjonane skal stå. I mars og april blir det gjennomført grunnarbeid og satt opp tekniske hus, og tidleg på sommaren kjem sjølve bomstasjonane.

Kva meiner du om hundehald og bandtvang?

Det er foreslått ei ny forskrift om hundehald og bandtvang, som skal gjelde for heile kommunen. Frist for uttale er sett til 10. mai.

Saman mot radikalisering og valdeleg ekstremisme

Regjeringa ønska ein brei innsats mot området, og alle kommunar vart oppfordra til å lage sin eigen lokale rettleiar for å sette radikalisering tydelegare på dagsordenen. Ålesund kommune er no klar med sin.   

Svar til kommunal- og distriktsdepartementet om kommunedeling

Måndag 21. mars fekk Ålesund kommune eit brev frå Kommunal- og distriktsdepartementet. Dei viser til kommunen sin søknad frå 18. mars om kommunedeling og behov for supplerande informasjon.  No er svaret sendt over til frå Kommunal- og distriktsdepartementet og vi legg ut både brevet og svaret frå kommunen. 

Søk jobb i Ålesund kommune

Ålesund kommune deltek på jobbmessa i Oslo "Bli med heim" onsdag 6. april. Vi kjem til storbyen med mange ledige jobber og eit håp om at akkurat du vil flytte til Ålesund og bu og leve her.  
Til toppen