Siste nytt

Siste nytt

Ørskog legevakt midlertidig stengt

På grunn av legemangel og sjukdom må Ørskog legevakt stenge i ein avgrensa periode.

Storstilt prisutdeling på årets siste kommunestyre

Torsdag 1. desember var det siste kommunestyremøte for 2022. I tillegg til mange viktige saker som skulle til politisk handsaming, var det tradisjonen tru utdeling av Ålesund kommune sine hedersprisar til både personar og organisasjonar i fleire kategoriar. Det vart ein staseleg seanse, med kulturinnslag og talar.  

Førsteklassing neste haust?

Har du eit barn som skal begynne på skolen neste haust? No er datoane for innskriving klare.

Flotte resultat på Skandinavisk finale i First Lego League

Laurdag 3. desember konkurrerte to lag frå Ålesund under den Skandinaviske finalen i First Lego League i Oslo. First Lego League er den største kunnskaps- i verda og teknologikonkuranse for barn og unge. 

Korleis få eit enda betre forhold til barnet ditt?

I januar startar kommunen opp med vekentlige foreldregrupper. Det er gratis å delta og gruppene varer i 8 veker. Tema er: Korleis få eit enda betre forhold til barnet ditt? 

Budsjett 2023 er vedtatt

Torsdag 01. desember var det budsjettmøte i Ålesund kommunestyre. Det vart vedtatt budsjett for 2023, overordna økonomi- og handlingsplan 2023-2026, i tillegg til ei rekke ordinære kommunestyresaker.  

Prisutdeling i kommunestyret 8. desember

Torsdag 8. desember er det klart for årets prisutdeling i kommunestyret. Frå klokka 14.00 skal dei seks kommunale heiderteikn og prisane delast ut. Du kan møte opp eller følgje utdelinga frå Kommune-TV. Etter prisutdelinga skal blant anna sal av Dronning Sonjas plass opp i kommunestyret. 

Drop-in og siste vaksinasjonsdag 8. desember

Siste vaksinasjonsdag med koronavaksine i 2022 blir på Moa Helsehus 8. desember.  Opningstid er frå 09.00 - 11.30 og kl. 12.30 - 15.15.  Det er mogleg for drop-in innanfor alle opningstider. 

Arbeid med innføring av Helseplattformen fortset

Ålesund kommune er godt i gong med innføring av Helseplattformen. Kommunen vil ta i bruk Helseplattformen samtidig med Helse Møre og Romsdal frå 30. april 2023.  

Satsing for ungdom får 11 millionar

Statsforvaltaren har gjennom tilskot til kommunalt rusarbeid innvilga i overkant av 11 millioner til prosjekt Rundskue. Målsetninga for prosjektet er mestring for ungdom mellom 12 til 19 år. Tilskotet skal styrke tilbod innan førebygging, tidleg intervensjon og oppfølging.  
Til toppen