Siste nytt

Kommunedeling i formannskapet

Formannskapet i Ålesund har møte tysdag 6. september frå klokka 09:30. Over halvparten av sakene denne gangen gjeld deling av Ålesund til to nye kommunar.

Sju vil bli kommunedirektør i Haram kommune

Sju personar har søkt stillinga som kommunedirektør i Haram kommune 2024.  

Manglande avløpsreinsing påverkar byggesaker i haust 

Etter svar frå Statsforvaltaren setter Ålesund kommune i verk tiltak for å ikkje gjere avløpssituasjonen i kommunen verre. Det vil spesielt få betydning for deg som skal bygge ut i området Aspøy, Larsgården og Breivika.     

Auke på buss og noko nedgang på bil! 

I den første veka med oppstart av Bypakke Ålesund kan vi vise til ei stor auke med folk som tek buss, medan ferdsel på til dømes Lerstadvegen har gått ned. Gratis buss har truleg ein stor innverknad på reisevanane. 

Verdas overdosedag 31. august

Vi markerer dagen på Joachim Rønnebergs plass (Rådhusplassen). Dagen skal og vere ein minndag for dei som har døydd av overdose og deira etterlatne.   

Kjenner du nokon som fortener å bli satt pris på? 

Kvart år deler Ålesund kommune ut seks heidersteikn og prisar. To av fjorårets vinnarar håper at fleire vel å løfte eldsjelene i samfunnet fram i lyset.   

Møte i kommuneutval Haram

Tirsdag den 30. august er det nytt møte i kommuneutval Haram, då står fleire store saker på sakskartet.  

Ålesund kommune med ny grafisk profil  

Frå 26. august startar Ålesund kommune å rulle ut sin nye grafiske profil og vi vil bli enda meir synleg.  Nye avisannonser, nye kommunevåpen i digitale kanalar, nye visittkort og nytt konsept. 

Formannskapet var samla til økt om budsjett, økonomi og kommunedeling

Denne veka har Ålesund formannskap og kommunedirektøren si leiargruppa vore samla på Harøya for å diskutere den komande budsjett- og økonomiplanperioden, konsekvensar for kommunalområda, kommunedeling og investeringsplanen for Ålesund kommunale eigedom. 

Møte i kommuneutval Ålesund

Fleire store saker står på sakskartet når kommuneutvalet for Ålesund frå 1.1.2024 skal ha møte førstkomande torsdag, altså 25. august.
Til toppen