Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Siste nytt

Telefon illustrasjon

23. juni opprettar Ålesund kommune eiga telefonlinje for personar som skal testast for koronavirusinfeksjon. Ein kan ringe direkte på telefon 70 16 40 60 for å avtale testing ved teststasjonen på Åse. Telefonlinja er open måndag til fredag mellom kl. 08.00 og kl.15.00.

OiER har i samarbeid med KPMG Pure Sustainability og UN Global Compact Norge, startet arbeidet med å utvikle et program spesielt retta mot samarbeid mellom offentlig sektor og privat næringsliv og som tilrettelegger for lokalt engasjement.  Det er Sparebanken Møre som gjør programmet mulig, gjennom å bevilge 1, 7 millioner kroner til prosjektet.

 

ill. fra nettsida leargningsociety.net

Har du lyst til å sjå kor berekraftig og smart Ålesundsregionen er, samanlikna med andre? Dei norske byane som er med i Bærekraftsnettverket, publiserer resultata frå sine FN-analysar på nettsida learningsociety.net i juni.

 

 Eit samrøystes kommunestyre i Ålesund vedtok fredag ettermiddag ein uttale om stans i utbygginga av vindmøller på Haramsøyfjellet.

Torsdag 18. juni starta kommunestyret behandlinga av tertialrapporten frå Ålesund kommune.

 

Ordføraren har sett av 15 timar til det siste kommunestyret før ferien.  Møtet vert avvika over to dagar, og politikarane skal gjennom  40 saker, ti referatsaker og to orienteringar før dei får ta ferie.  

Foto av barn i leikeapparat.

Kommunestyret behandla torsdag 18. juni SFO-satsane og SFO-vedtektene og bestemte at dei blir vidareført slik dei har vore i kvar av dei fem gamle kommunane ut året 2020. Frist for å søke SFO-plass er utsatt til 25. juni!

Eit kjekt arrangement for barn frå 8 år (og oppover), der ein kvar laurdag møtest og blir betre kjent med dyra og kvarandre. Målet er å vere ute, inkludere og integrere, få språkstimulering og oppleve meistring og glede. Det er 8 plassar til arrangementet og 50% av desse er reservert minoritetsspråklege.   

 Har du tenkt å snekre noko på eigedommen din? Sjekk her om du kan bygge utan å søke - før du går i gang.

Slinningsbålet

 

Laurdag 20. juni skal Slinningsbålet igjen brenne, og det er ein viktig tradisjon kvar sankthans. For å ivareta smitteomsyn vil det ikkje vere mogleg å sjå bålet frå land på Slinningen. Det blir direktesending av Slinningsbålet frå Bypatrioten, eller du kan sjå bålet frå båt.

Til toppen