Siste nytt

Velkomen til den nye nettsida for nye Ålesund kommune.

Det siste innbyggarmagasinet er på veg ut i postkassene. No kan du lese om feiringa #Heiltmitt, framtidslaben, intervju med ordførar og varaordførar og representantar i det nye kommunestyret og mykje meir  - her på nett.

Ålesund kommunestyre har fatta målvedtak med 40 mot 36 stemmer 12. desember om blant anna at kommunen skal bruke nynorsk i utforminga av internett- og   intranettsidene, informasjonsmateriale og kunngjeringar, lokale forskrifter, reglement og retningslinjer.

Renovasjonsappen «Min Renovasjon» gir deg beskjed om hentedager rett på telefonen. I tillegg får du informasjon om åpningstider på gjenvinningsstasjonene og sorteringsguide.

Til toppen