Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

Kommuneplanar til høyring

Kommuneplanar til høyring

Kommuneplan er det viktige overordna styringsdokumentet for Ålesund kommune. Kommuneplanen skal peike ut den langsiktige utviklinga av kommunen og gjeld alle som bur, lever eller arbeider her. Dersom kategorien er tom er det for tida ingen saker til høyring.

Ålesund kommune skal utarbeide ein strategi for tenesteutvikling og nyskaping for perioden 2021-2024. Formålet med strategien er å syne korleis vi skal drive smart og berekraftig stad- og tenesteutvikling i Ålesund kommune. 

Høyringsfrist til strategiutkastet er 17. mars 2021. 
 

Ålesund kommune skal utarbeide ein næringsstrategi for perioden 2021-2024. Formålet med strategien er mellom anna å syne korleis Ålesund kommune skal samarbeide med og legge til rette for eit berekraftig og konkurransedyktig lokalt næringsliv. Strategiutkastet er utarbeidd i tett samarbeid med næringslivet sjølv.

Høyringsfrist til strategiutkastet er 17.mars 2021. 
 

Ålesund kommune skal utarbeide ein strategi for folkehelse for perioden 2021-2024. Formålet med strategien er å syne korleis vi kan jobbe for å; 

  • fremme befolkninga si helse
  • forebygge og beskytte mot sjukdom, skader og helsetruslar
  • motverke sosial ulikskap i helse

Høyringsfrist til strategiutkastet er 17.mars 2021. 
 

Ålesund kommune skal utarbeide ein miljø- og klimastrategi for perioden 2021-2024. Formålet med strategien er å syne korleis vi skal redusere klimagassutsleppa og hindre tap av naturmangfald både på land og i havet.

Høyringsfrist til strategiutkastet er 17.mars 2021.

Til toppen