Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Hovudnummeret til Ålesund kommune er
70 16 20 00. Vår informasjonstelefon om korona er 70 16 40 60. Opningstider i påska er onsdag 8.8 kl. 08.30-12.00, langfredag kl. 09.30-15.30, 1. påskedag kl. 09.30-15.30. Frå tysdag 14. april blir opningstidene frå kl. 08.30-15.30.

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

NAV Ålesund og naudhjelp

Fagplanar til høyring

Fagplaner til høring

Dersom kategorien er tom er det for tiden ingen saker til høring.

Handlingsprogrammet i kommuneplanen for idrett og fysisk aktivitet er no ute til høyring. Har du innspel til kva for anleggstiltak Ålesund kommune bør prioritere? Frist for merknader er 10. mai. 

Til toppen