Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Fagplanar til høyring

Fagplaner til høyring

Dersom kategorien er tom er det for tida ingen saker til høyring.

Handlingsprogrammet i kommuneplanen for idrett og fysisk aktivitet er no ute til høyring. Har du innspel til kva for anleggstiltak Ålesund kommune bør prioritere? Frist for merknader er 10. mai. 

Til toppen