Universitetskommunen Ålesund

Ålesund kommune og NTNU i Ålesund har formalisert samarbeidet i ein Universitetskommuneavtale. Målet med avtalen er å sikre tilgang på relevant og oppdatert kunnskap og kompetanse som kommunesektoren treng.

I 2020 formaliserte NTNU i Ålesund og Ålesund kommune samarbeidet gjennom ein Universitetskommuneavtale.​

Avtalen har to pilarar:​

  1. Helse og velferd​
  2. Smarte berekraftige samfunn​

Berekraft, digitalisering, simulering og nyskaping er tverrgåande tema i avtalen.​

Desse områda speglar delar av kommunens samfunnsoppdrag og kompetansebehov, samtidig som dei tar for seg delar av universitetets kompetanseområde og satsing.

Målsetting med avtalen

  • Avtalen er med på å bygge innovasjonskraft og auke forskinga innan offentleg sektor. 
  • Avtalen vil gje betre kunnskap og etter kvart betre tenester for innbyggarane. 
  • Samarbeid om innovativ bruk av teknologi og utvikling av kommunen. ​
  • Fokus på berekraftige løysingar, digitalisering og bruk av teknologi for å effektivisere og utvikle tenestene.

Smart helse og velferd

Du finn meir informasjon om prosjekt innan dette temaet på NTNU si heimeside

Ulike prosjekt

Smarte berekraftige samfunn

Ålesund kommune og NTNU i Ålesund inngikk ein avtale innan smarte berekraftige samfunn 5. mai 2019.

Ulike prosjekt

  • Re-Value

Artikkelliste