Luftkvalitet

Luftkvalitet

Lufta i Ålesund sentrum overvåkes av to målestasjoner, en ved Sjøgata og en på Grimmerhaugen.

Kort fortalt

Undersøkelser av luftkvaliteten i Ålesund

Ålesund kommune og Statens vegvesen, Sunnmøre distrikt, samarbeider om å måle luftforurensningen og formidle informasjon om denne. Formålet er å gi befolkningen informasjon om luftkvaliteten, og hvilke helsemessig betydning luftkvaliteten kan ha for utsatte grupper.

Luftkvaliteten i Ålesund nå

www.luftkvalitet.info vises luftkvaliteten rundt målestasjonene i Ålesund. Målingene skjer uten stans hele døgnet og informasjonen oppdateres automatisk hver time.

Hva gjør kommunen når luftkvaliteten er dårlig?

forbud mot å brenne hageavfall og annet avfall. Det bidrar til bedre luft der du bor. Les forskriften om brenneforbudet.

Hva kan du gjøre for bedre luftkvalitet?

  • La bilen stå og bruke buss eller tog
  • Kjøre flere i sammen bil i stedet for én i hver bil
  • Bruke sykkel eller gå
  • Unngå bruk av dieselbil, om du kan
  • Bruke piggfrie vinterdekk
  • Fyre riktig i vedovnen, med god lufttilgang og fullstendig forbrenning.

Årsrapport for luftkvalitet

Se årsrapporter fra Ålesund

Til toppen