Vasskvalitet

Drikkevatnet i Ålesund er reint og trygt å drikke.  

Vasskvaliteten er til vanleg innanfor grenseverdiane i drikkevassforskrifta. 

Dersom noko skulle skje med vatnet som gjer at du ikkje bør drikke det, så blir du varsla.

Sjekk grenseverdiane for vasskvalitetsparametrane her.

Vi følger med på kvaliteten mellom anna gjennom faste analysar og utvida prøve på ulike prøvestader kvar veke.

Sjå kvaliteten på vatnet her:

 

Kokeanbefaling ved endra drikkevasskvalitet

Dersom du treng å koke vatnet, sender kommunen sender alltid ut ei kokeanbefaling. Vi også varslar når kokeanbefalinga er oppheva.

Meir informasjon og praktiske råd for kvardagen med kokevarsel finn du her.

Vatnet etter driftsavbrot

Etter arbeid på vassleidningar kan vatnet bli litt misfarga av partikler frå leidningane.  

Meir informasjon og praktiske råd ved misfarga vatn finn du her.

Om ikkje det blir betre i løpet av nokon timar, så ta kontakt med kommunen.

Meld om feil

Blautt vatn i Ålesund

Ålesund har blautt vatn med hardleiken på vatnet mellom 0-5 dH°.

Meir informasjon finn du her