Blautt vatn i Ålesund

Ålesund har blautt vatn med hardleiken på vatnet mellom 0-5 dH°.

Hardleik er eit mål for innhaldet av salt i vatnet, i første rekke kalsium- og magnesiumsalt.

Innhaldet av kalsium blir målt hardleiksgrader, dH°. Skalaen går frå 0 til 30, der 0 er blautt vatn og 30 er hardt. Ein grad er det same som eit innhald av 10 mg kalsiumoksid per liter vatn.

Dei kommunale vassverka i Ålesund har slik hardleik:

  • Ålesund kommunale vassverk: 1,7-2 dH°
  • Skodje kommunale vassverk: mindre enn 0,15 dH°
  • Sjøholt kommunale vassverk: 0,16 dH°
  • Nordøyane: 0,2 dH°