Råd ved kokeanbefaling

Om det trengst å koke vatnet, så sender kommunen alltid ut melding om kokeanbefaling til dei det gjeld. Vi varslar også når kokeanbefalinga er oppheva. 

Som oftast sender vi ut melding om kokeanbefaling for å vere på den sikre sida. Vi vil vere føre var, for å sikre innbyggarane tryggast mogleg drikkevatn. 

Ved leidningsbrot vil det normalt vere nok at kommunen gjer ei kontrollert spyling. Dersom kommunen er usikker på om det har kome forureining inn i leidningsnettet, vil kommunen vurdere om vi skal ta ei vassprøve og sende ut eit kokevarsel.

Kokevarsel blir alltid sendt ut i samråd med kommuneoverlegen. 

Praktiske råd ved kokevarsel

Ved eit kokevarsel bør du følgje råda frå Folkehelseinstituttet: Kva bør du gjere når du får kokevarsel frå vassverket?

Du bør koke vatnet som du skal bruke til:

 • Drikke, utblanding av saft, og andre produkt som ein drikk eller blir ete.
 • All mat som ikkje skal kokast eller varmebehandlast over 100 °C.
 • Kaffe. Kaffetraktarar kokar ikkje vatnet, og vatnet til kaffelaging må difor få eit oppkok på førehand.
 • Isbitar.
 • Skylling av frukt, salat og grønsaker som ikkje skal kokast.
 • Tannpuss.

 

Ukokt vatn kan brukast til:

 • Lage kokt mat.
 • Handvask. Hendene blir vaska med såpe, blir skylt og tørka etterpå.
 • Dusjing og karbad: Ein kan dusje og bada som normalt ved kokevarsling. Har ein dårleg immunforsvar i kombinasjon med opne sår, blir ein anbefalt å ta ein rask dusj og at ein tørkar seg godt etterpå. Pass på å ikkje svelge vatn. Ha særleg kontroll med små barn.
 • Manuell oppvask og oppvaskmaskin.
 • Klesvask og anna reinhald i huset.
 • Anna bruk heime.