Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Eigedomsinformasjon

Eigedomsinformasjon

I kommunen sine to kartportalar (GeoInnsyn og WebInnsyn) kan du finne dei opplysingane om eigedommar som er fritt tilgjengelege frå Matrikkelen.

Sjå rettleiing for korleis finne informasjon om eigedommar (pdf) (PDF, 2 MB)

Matrikkelbrev

Som privatperson kan du få utskrift av informasjonen som er registrert på eigedommen din. Dette kan du gjere ved å bestille eit matrikkelbrev, som erstattar det som tidlegare vart kalla målebrev.

Firma kan også bestille matrikkelbrev.

Bestilling kan gjerast via Ambita Infoland, Norkart eller Proconet.
Eventuelle spørsmål rundt bestilling, kjøp og leveranse stillast til leverandørane.

Lurer du på kven som eig ein eigedom?
Då kan du kontakte Kartverket sitt kundesenter, tlf. 32 11 80 00 (måndag-fredag kl.09-15), eller på e-post: post@kartverket.no. Privatpersonar kan eventuelt sjå dette i ei av kommunen sine to kartløysingar (GeoInnsyn og WebInnsyn) gjennom pålogging med Elektronisk ID.
Rettleiing på korleis ein gjer dette kjem seinare.

Ønsker du å gjere noko med eigedomen din?
Du kan lese meir om kva du kan gjere med eigedomen din på sidene om seksjonering, deling og oppmåling.

 

Til toppen