Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Utskrift frå grunnboka

Grunnbokutskrift

Ei grunnbokutskrift inneheld informasjon om eigar, pengehefte og servituttar (rettar som andre har) på ein eigedom.

Privatpersonar

Privatpersonar kan sjølv hente ut grunnboksutskrift og sjekke kva som er tinglyst på ein eigedom. Dette gjer ein ved å logge seg på ein av kommunen sine to kartportalar WebInnsyn eller GeoInnsyn ved bruk av Elektronisk ID.

Rettleiing om korleis ein gjer dette kjem seinare.

Privatpersonar kan eventuelt også kjøpe slik informasjon frå leverandørane som kommunen bruker.

Firma

Firma må bestille grunnboksutskrift via Statens kartverk eller ein av leverandørane Ambita Infoland, Norkart eller Proconet.

Eventuelle spørsmål rundt bestilling, kjøp og leveranse må stillast til leverandørane eller Statens Kartverk.

Til toppen