Grunnbokutskrift

Ei grunnbokutskrift inneheld informasjon om eigar, pengehefte og servituttar (rettar som andre har) på ein eigedom.

Privatpersonar

Privatpersonar kan sjølv hente ut grunnboksutskrift og sjekke kva som er tinglyst på ein eigedom. Dette gjer ein ved å logge seg på ein av kommunen sine to kartportalar WebInnsyn eller GeoInnsyn ved bruk av Elektronisk ID

Grunnboksutskrifter
Kart Brukarrettleiing
Isy Map Brukarrettleiing (PDF, 616 kB)
Isy Map Server Brukarrettleiing (PDF, 674 kB)

Privatpersonar kan eventuelt òg kjøpa grunnboksutskrift frå leverandørane som kommunen bruker. Sjå informasjon under firma nedanfor.

Firma

Firma må bestille grunnboksutskrift.  Bruk sjekk kva som er tinglyst (Statens kartverk) eller ein av leverandørane Ambita, Norkart eller Proconet.

Eventuelle spørsmål rundt bestilling, kjøp og leveranse må stillast til leverandørane eller Statens Kartverk.

Ansvarleg for tenesta