Om verksemd for legetenester og akutt helseberedskap

Verksemda skal sikre innbyggarane i Ålesund kommune gode og stabile legetenester.

Einingar

Verksemda har driftsansvaret for følgande einingar:

 • Ålesund interkommunale legevakt
 • Øyeblikkeleg hjelp døgnavdeling (ØHD)
 • Overgrepsmottak
 • Kommunalt drevne legekontor
  • Daaeskogen legesenter. Lokalisert på Moa, med adresse Langelandsvegen 17, 6010 Ålesund.
  • Kremmergaarden legesenter. Lokalisert i Ålesund sentrum, med adresse Notenesgata 6, 6002 Ålesund.
  • Moa legesenter. Lokalisert på Moa helsehus, med adresse Vestmoa 6, 6018 Ålesund.
  • Ørskog legekontor. Lokalisert på Sjøholt, med adresse Sjøholtvegen 86, 6240 Ørskog.
  • Skodje legekontor. Lokalisert på Skodje, med adresse Niusvegen 3, 6260 Skodje.
  • Sandøy legekontor. Lokalisert på Steinshamn, med adresse Austrevegen 14, 6296 Harøy.
 • Offentlege legetenester:
  Verksemda har ansvaret for ei rekke legetenenester knytt til kommunale og offentlege tilbod: sjukeheimar og omsorgssenter, fengsel, helsestasjonar og helseteneste for asylsøkarar. Verksemda administrerer også fastlegane i kommunen.

Leiing

Verksemdsleiar: