Om verksemd for legetenester og akutt helseberedskap

Verksemda skal sikre innbyggarane i Ålesund kommune gode og stabile legetenester.

Einingar

Verksemda har driftsansvaret for følgande einingar:

 • Ålesund interkommunale legevakt
 • Øyeblikkeleg hjelp døgnavdeling (ØHD)
 • Overgrepsmottak
 • Kommunalt drevne legekontor
  • Daaeskogen legesenter. Lokalisert på Moamed adresse Langelandsv. 17.
  • Kremmergaarden legesenter. Lokalisert i Ålesund sentrum med adresse Notenesgata 6.
  • Ørskog legekontor. Lokalisert på Sjøholt, med adresse Sjøholtvegen 86, 6240 Ørskog.
  • Skodje legekontor. Lokalisert på Skodje, med adresse Niusvegen 3, 6260 Skodje.
  • Brattvåg legekontor. Lokalisert i Brattvåg, med adresse Strandgata 40, 6270 Brattvåg. 
  • Vatne legekontor. Lokalisert i Tennfjord, med adresse Trolldalssletta 2, 6264 Tennfjord. 
  • Haramsøy legekontor. Adresse 6290 Haramsøy
  • Sandøy legekontor. Lokalisert på Steinshamn, med adresse Austrevegen 14, 6296 Harøy.
 • Offentlege legetenester:
  Verksemda har ansvaret for ei rekke legetenenester knytt til kommunale og offentlege tilbod: sjukeheimar og omsorgssenter, fengsel, helsestasjonar og helseteneste for asylsøkarar. Verksemda administrerer også fastlegane i kommunen.

Leiing

Verksemdsleiar: Henning Leiv Pilskog