Øyeblikkeleg hjelp døgnavdeling (ØHD)

Kommunene Ålesund, Giske, Sula, Haram, Vestnes og Fjord samarbeidar om det kommunale døgntilbodet for øyeblikkeleg hjelp.

Øyeblikkeleg hjelp døgnavdeling (ØHD) er ei eiga avdeling ved Ålesund lokalmedisinske senter. Her er det 13 sengeplassar fordelt på 12 rom. Ålesund Interkommunale legevakt ligg i same etasje. 

Avdelinga har eit nært samarbeid med fastlege, legevakt, akuttmottak på sjukehuset, heimesjukepleien og kommunale tenestekontor.

ØHD er døgnbemanna med sjukepleiarar og har lege tilgjengeleg heile døgnet.

Om tenestene ved ØHD

Adresse

Besøksadresse: Åsesvingen 16, 6017 Ålesund
Postadresse: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Telefon:  70 16 39 50

Kontakt

Søk etter kontaktinformasjon