Øyeblikkeleg hjelp døgnavdeling (ØHD)

Kommunal øyeblikkeleg hjelp døgnopphald (ØHD) er eit alternativ til innlegging på sjukehus for pasientar som kan gjere seg nytte av eit kommunalt tilbod. Sjå meir informasjon om ØHD.

 

Informasjon til besøkande

 • Besøkstid:
  ØHD-avdelinga har besøkstid frå kl 17.00-19.00 kvar ettermiddag. Besøkande skal sprite hender og det er påbod om bruk av munnbind.
 • Besøk skal avtalast med avdelinga på førehand, ta kontakt på telefon 70 16 39 50
 • Parkering:
  Besøkande kan parkere på oppmerka plassar og få bevis for parkering i informasjonen eller hos sjukepleiar på avdelinga.
 • Smitte:
  • Har du luftvegssymptom eller andre symptom som kan relaterast til korona skal du ikkje kome på besøk.
  • Er du i noko form for karantene skal du ikkje kome på besøk.
  • Besøkande som har hatt oppkast eller diaré, kan ikkje besøke avdelinga før det er gått minst 48 timar sidan opphøyr av symptom.
 • Allergi: Ein ber om at besøkande ikkje brukar parfyme med sterk lukt, sidan enkelte pasientar kan reagere på dette.