Overgrepsmottaket på Sunnmøre

Overgrepsmottaket er eit samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal og Ålesund kommune. Mottaket dekkjer heile Sunnmøre. Overgrepsmottaket gjeld for både seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar.

Les mer om tenestene ved overgrepsmottaket.

Administrasjon

Overgrepsmottaket blir administrert av Verksemd for legetenester og akutt helseberedskap.

​Verksemdsleiar: 

 Adresse

Besøksadresse: Ålesund lokalmedisinske senter, 2, Åsesvingen 16, inngang nord.
Postadresse: Postboks 1521, 6025 Ålesund