Overgrepsmottak

Overgrepsmottak

Overgrepsmottaket er eit samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal og Ålesund kommune. Mottaket dekker heile Sunnmøre. Overgrepsmottaket gjeld for både seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar.

Les mer om tenestene ved overgrepsmottaket.

Administrasjon

Overgrepsmottaket blir administrert av Verksemd for legetenester og akutt helseberedskap.

Til toppen