Bli støttekontakt

Bli støttekontakt

Som støttekontakt får du eit meiningsfylt oppdrag, der du skal hjelpe eit anna menneske til å få ei aktiv og meiningsfull fritid.

Kva gjer ein støttekontakt?

Som støtte-/ fritidskontakt hjelp du eit anna menneske til å få positive opplevingar og auka sosial kompetanse. Nokre treng støttekontakt, enten fordi dei ikkje kjem seg ut på eigenhand eller fordi dei treng bistand til å meistre å delta på ulike fritidsaktivitetar. 

Som støtte/fritidskontakt arbeidar du ca. 3-4 timar i veka. Du er då på oppdrag for kommunen, ikkje fast ansatt.

Du får godtgjersle frå kommunen for oppdraget.

Kven kan bli støttekontakt?  

  • Du må vere over 18 år. Du kan få oppdrag dersom du er under 18 år, då i samråd med brukar/føresette/verge.  
  • Du må legge fram politiattest og du har teieplikt.  
  • Du bør vere glad i å vere saman med menneske, ha evne til å finne på aktivitetar, samt vere ein motivator for andre.
  • Du bør kunne binde deg over ein lengre periode (minimum 1 år), for å skape stabilitet for brukaren.

Slik søker du om å bli støttekontakt  

Vil du bli støttekontakt? Då kan du sende inn ein søknad der du fortel litt om deg sjølv.

Kva skjer vidare?  

Du blir kontakta av aktuell avdeling/verksemd for avtale om intervju, informasjon og rettleiing. Dersom det for tida ikkje er ledige oppdrag som støttekontakt, blir du registrert og kontakta når vi har eit oppdrag som passar for deg.

Kontakt

Jenny-Ann Westad
E-post: jenny.ann.westad@alesund.kommune.no, tlf. 477 63 781

Isabell Fylling Knutsen
E-post: isabell.fylling.knutsen@alesund.kommune.no, tlf. 477 62 702

Ansvarleg for tenesta

Til toppen