Bo- og avlastingstjenester

Du kan få avlastning om du har omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjons nedsetting. Et tilbud for de under 18 år.

Ledelse