Slik tek vi vare på drikkevatnet vårt

Vi treng reint drikkevatn. Difor passar vi på drikkevasskjeldene våre og hindrar forureining.  

Sjølv om det er lov med alminneleg ferdsel langs drikkevasskjeldene, må vi ta vare på vassforsyninga og difor er nokre aktivitetar forbode.

Det er ikkje lov med bading, fisking, bruk av båt, telting, camping og overnatting med hengekøye og liknande ved noko av drikkevasskjeldene våre. I tillegg har kvar drikkevasskjelde eigne reglar. Dei finn du under her.


Kvifor må vi passe på drikkevasskjeldene?

  • Vassbehandlingsanlegga kan svikte. 
  • Vi har rigga vassbehandlingsanlegga ut frå dagens kvalitet på råvatnet. 
  • Dei fleste vassbehandlingsanlegg er ikkje bygd for å fjerne kjemisk forureining.
  • Det er behov for ein buffer mot nye ukjente truslar og nye sjukdomsframkalla organismar (patogen).
  • Meir forureina vatn treng meir og dyrare vassbehandling.
    Kjelde: Norsk Vann

     
kart over drikkevasskjelder - Klikk for stort bilete

  •