Privat avløpsleidning og tilbakestrøymingsvern

Alle som er knytt til ei offentleg vassleidning må ha tilbakestrøymingsvern slik at du ikkje forureinar drikkevatnet til andre.

Kva er tilbakestrøyming?

Det kan skje at forureina vatn eller andre væsker bli trykte tilbake frå leidninga di og ut på det offentlege leidningsnettet. Dermed kan du forureine drikkevatnet til andre. 

Rett tilpassa tilbakestrøymingsvern

For å sikre deg mot tilbakestrøyming, må du installere tilbakestrøymingsvern (også kalla tilbakeslagsventil). Dette arbeidet må gjerast av rørleggar. Kva vern som bør installerast blir avgjort av kva væsker du har på rørsystemet ditt og kor mykje dei kan forureine ved tilbakestrøyming. 


Rørleggaren skal søke og melde inn at du har fått tilbakestrøymingsvern gjennom Entreprenørportalen.
 

Skjema

Kontrollskjema for tilbakestrøymingsvern

 

Ansvarleg for tenesta