Vatn og avløp

Vatn og avløp planlegg, bygg, forvaltar, driv og vedlikeheld alle kommunale vass- og avløpsleidningar og anlegg.  Vi sørger for reint vatn til folk og fjord.

Sjå tjenestene som gjeld vatn og avløp.

Har du problem med vatn?

Meld om feil

Er det akutt? Her finn du telefonnummer til vakt.

Slik kan du få beskjed om vassavstenging.

Kontakt

Telefon: 70 16 20 00
E-post: postmottak

Følg oss

Vatn i Ålesund på Facebook

Leiing

Verksemdsleiar:

Arve Olav Bang

Søk etter kontaktinformasjon