Støtteordningar

Barn og unge i Ålesund kommune skal ha moglegheit til å delta i ulike kultur- og fritidsopplevingar uavhengig av føresette sin økonomi.

Fritidskonto med billettar

Støtte til medlemsavgift og kontigent

Kontantkassa

Finn aktivitetar i Friskus aktivitetskalender

Friskus aktivitetskalender

Gratis utlån av fritidsutstyr

Fritidsutstyr til utlån

Kontakt

Verksemd Innbyggartorg og bibliotek er systemansvarleg for Fritidskonto med billettar.

Kontaktperson:

Kai Oskar Eidsvik

Skulehelsetjenesta er ansvarleg for tildeling av Fritidskonto og billettar.

Kontaktperson:

Anita Ringseth

Verksemd Kultur og fritid er prosjektansvarleg for billettordninga. 

Prosjektleiar:

Lina Marie Brathaug Frantzen