Skodje barneskule

Skodje barneskule ligg i eit vakkert område med fjord og fjell, skog og turløyper. Tre uteklasserom gir gode høve til kreativ bruk av naturen. 

Skulen vart bygd i 1996. Han er delt inn i sju klassetrinnsareal med fleksible romløysingar, samt eit brakkebygg i tilknytning til skulen. I mai 2021 tok skulen i bruk det flotte og ferdigstilte skulebygget, som rommar alt anna enn idrettshall. Idrettshallen og Gomerhuset nyttar skulen på lik linje med ungdomsskulen, som ligg like ved.

I Gomerhuset, kultur- og idrettshuset i Skodje, disponerer vi bibliotek, stor idrettshall og kultursal med 350 sitjeplassar i amfi. Denne blir jamleg brukt både til interne arrangement og til samlingar for foreldre/føresette.

Helse og velferd

Skolehelsetenesta.

SFO

SFO-personalet er der for barna og har eit sterkt ønskje om å skape eit triveleg og trygt miljø for dei. Måla våre er vennskap, tryggleik og sosial læring, slik at alle får det fint og kjekt ilag. Dagleg jobbar vi med den sosiale læringa og evna til å kunne vere ilag på ein fin måte.

SFO legg vekt på leiken fordi barna gjennom leiken lærer og utviklar seg på mange område, og fordi personlegdomsutvikling og sosialisering er svært viktige prosessar.

Kontakt

Telefon

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/skodje-barneskule