Larsgården skole

Uteområdet er opparbeidd for positiv og variert aktivitet for elevane. Skolen samarbeider med fleire frivillige organisasjonar for å gi eit variert og godt oppveksttilbod. Larsgården idrettshall er skolen sin gymsal og kulturell scene. Her er det godt tilrettelagt for å gjennomføre variert aktivitet for å fremme fysisk aktivitet.

Grunnskolen har:

  • Ca 200 elevar fordelt på 7 klassetrinn.
  • 30 tilsette

Helse og velferd

Larsgården skole deltar i prosjektet Lekepatruljen, der dei største elevane skal engasjere dei yngste skoleelevane i leik i frimunutta.

Det er ein miljøterapeut og ein helsesjukepleiar ved Larsgården skole. Skolehelsetenesta.

Ordensreglar

Ordensreglene er til for å skape et godt og trygt skolemiljø på Larsgården skole.

Vi skal i alt vi gjør fremme samarbeid og trivsel, vise respekt for hverandre, ta ansvar for skolesamfunnet vårt og bygge opp under likeverdet. Når noen på Larsgården skole mener noe om skolen sin, har en god idé eller mener noe er urettferdig og som bør forandres, tar de det opp med læreren sin eller i elevrådet.

Reglene skal gi klar beskjed om hva som er forventet oppførsel, og hva som skjer om disse forventningene brytes.

  • Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som vold, trusler, diskriminering og trakassering. Om vi oppdager dette, skal de voksne varsles.
  • Det er viktig med arbeidsro og trygghet i klassen. Vi tar hensyn til de andre og bidrar til dette.
  • Vi skal skape et godt innemiljø. Derfor bruker vi innesko eller tøfler. Klær henger vi fint på plassen vår. Vi rydder etter oss og kildesorterer søpla.
  • Vi skal ha respekt for andre sine eiendeler, og spørre om å få låne.
  • Mobiltelefon og smartklokker skal ligge avslått i sekken gjennom skoledagen. De kan brukes etter avtale med lærer.
  • Vi skal inkludere alle i leker og aktiviteter. Vi skal respektere de som holder på med noe.  
  • Hvis vi er borte fra skolen eller ikke fått gjort hjemmearbeidet vårt, skal læreren ha beskjed om dette.

Hvis noen bryter en eller flere av ordensreglene, må de etter samtale med lærer eller med rektor/ administrasjonen på skolen være med på å lage en avtale for hvordan de skal unngå å bryte reglene flere ganger. Foreldrene skal underrettes om brudd på reglene. Er det en konfliktsituasjon, skal det gjennomføres en gjenopprettende samtale.

SFO

Det er kommunal skolefritidsordning ved Larsgården skole.
Telefon: 70 16 29 79
E-post: sfo.larsgarden@alesund.kommune.no

Kontakt

Telefon

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/larsgarden-skole