Hatlane skole

Hatlane skole flytta inn i eit heilt nytt bygg i september 2013.

Her er det over 9000 kvadratmeter å boltre seg på, og eit flott uteområde med dei fleste fasilitetar; sjakkspel, paradis, stigespel, paradis, stigespel, fire bordtennisbord, buldresteinar, forskjellige humpar, flotte leikeapparat, to ballbaner og akebakke.

Innandørs har alle trinn flotte lokale med 2-3 store rom, 3-4 grupperom og alle trinn har også sitt eige sitteamfi. 1.-4.trinn har kvart sit kjøkken. Skolen har også musikkrom, forskarrom, sløydrom, teikneformingsrom, tekstilrom, og ei flott vestibyle som kan samle heile skulen.

Den store idrettshallen kan delast i tre delar; den eine kan skjermast heilt, eiga nedfellbar scene med inngang til musikkrommet, samt elektrisk tribunedel med 200 sitteplasser.

Skolen har også eit flott auditorium med plass til over 116 personar, og eit eget snoezelen rom (sansestimuleringsrom) og motorisk treningsrom i tilknyting til den forsterka delen.

Hatlane skule er ein bokmålsskule

Pedagogikk

Felles pedagogisk praksis ved Hatlane skole og SFO. (PDF, 321 kB)

Dysleksivennleg skole

Hatlane skole er sertifisert til dysleksivennleg skole. Les i heftet Hatlane skole - en dysleksivennleg skole (pdf) (PDF, 328 kB) om korleis vår skole jobbar med førebygging og tiltak som blir sett inn i den tilpassa undervisninga.

Forsterka skole

Hatlane skole har eit særleg oppdrag i kommunen; å vere ein forsterka skole for elevar med ulike, store lærevanskar med bakgrunn i fysiske funksjonshemmingar og kognitive vanskar.

Gjennom søknad til ei eiga inntaksgruppe kan elevar få tilbod om plass ved Hatlane skole, forsterka avdeling. Søknadsfrist i desember kvart år. Hatlane skole har inntil 30 plassar på denne avdelinga.

Hatlane skole har også eit SFO-tilbud til elevar frå 5-10. trinn som tilhøyrer den forsterka avdelinga. Hatlane skole har også tilbud for skolens elevar på ungdomstrinnet (+13 tilbud).

Hatlane skole drifter også en veiledertjeneste ut mot andre skoler i Ålesund kommune. Se gjennom denne flyeren og ta kontakt dersom dette skulle være aktuelt. (PDF, 2 MB)

Les meir om eller søk forsterka skole.

Helse og velferd

I friminutta har dei største elevane fått i oppdrag å engasjere dei yngste skoleelevane, som ein del av prosjektet Leikepatruljen.

På Hatlane skole er det også ein del felles turar og aktivitetsdagar, som aktivitetar i Borgundgavlen, skidag, hausttur og turneringar.

Hatlane skole er med på Lionsprosjektet Mitt valg. Det er eit opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheiter og førebyggande arbeid.

Hatlane skole har eige miljøteam beståande av fem miljøterapeutar, og eit eige speisalpedagogisk team beståande av fem spesialpedagogar/pedagogar. Les meir om dette i heftet Felles pedagogisk praksis ved Hatlane skole og SFO.

Skolehelsetenesta.

Skolereglar

Ordensreglar Hatlane skole (nynorsk) (PDF, 401 kB)

Ordensreglar Hatlane skole (bokmål) (PDF, 400 kB)

SFO

SFO har sambruk i skolen sine lokale, og hjartet finn du i 1.etasje utanfor arealet til 2. trinn. SFO er læringsarena nummer 2, og vi har frileik som hovudsatsingsområde. Målsettinga er at kvart barn skal finne tryggheit, vennskap, trivsel og fridom, og at vi vaksne på SFO er på jobb for å leite, hjelpe, støtte, løfte og inspirere dei små til nettopp å finne det.

Kontakt

Telefon

Sentralbord
 

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/hatlane-skole