Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Fotograf: Elisabeth Lillebø

Ellingsøy barne- og ungdomsskole ligg på Hoffland, eit par minutt frå Ellingsøytunellen. Skolen har barnetrinn, ungdomstrinn og SFO. Her har vi også ballbinge, gymsal og svømmehall.

Om skolen

Grunnskolen har: 

  • Ca. 280 elevar fordelt på 1.-10. trinn
  • Ca. 45 tilsette fordelt på avdelingane 1.-4. trinn, 5.-7. trinn, 8. -10. trinn og SFO.
  • SFO gir tilbod til ca. 60 barn.

Visjon:

Fra innerst til ytterst, i møte med verda og framtida

Satsingsområder:

  • Læringsleiing og vurdering for læring
  • Trygt og godt skolemiljø
  • Bruk av iPad som lærings- og arbeidsverktøy
  • Godt skole- heim samarbeid

Helse og velferd

På skolen har vi både sosiallærar, rådgivar og miljøterapeutar. 

Skolehelsetenesta.

Skolereglar

Ordensregler for Ellingsøy barne- og ungdomskole (PDF, 123 kB)

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, Ellingsøy (PDF, 687 kB)

SFO

Skolen har kommunal SFO.

Mob: 97 43 20 09 - ring eller send melding. Mottatte beskjedar blir besvarte med ok.

Kontakt

Besøk: Grønebelgvegen 4, 6057 Ellingsøy
E-post: ellingsoy.skole@alesund.kommune.no

Telefon

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/ellingsoy-barne-og-ungdomsskole