Aspøy skole

 

Aspøy skole ligg i Ålesund sentrum. Skolen er ein ordinær barneskole for bydelen, med forsterka tilbod om opplæring for nyankomne minoritetsspråklege elevar.

Slagorda «Alle elever er ulike og unike!» og «Sammen er vi sterkere!» er viktige rettesnorer i skolekvardagen både for både tilsette og elevar, og det kulturelle mangfaldet pregar skolen på ein positiv måte. Aspøy er ein VI-skole, der dei tilsette tar felles ansvar for den enkelte elev si faglige og sosiale utvikling.

Grunnskolen har:

 • om lag 180 elevar på 1.-7.trinn.
 • om lag 30 tilsette + 12 tospråklege lærarar knytt til skolen.

Satsingsområde

 • Læringsmiljø og læringsutbytte
  Aspøy skole har Læringsmiljø og Læringsutbytte som faste satsingsområde for utviklingsarbeidet, men innhald og tiltak knytt til områda blir endra frå år til år.
 • Minoritetsspråkleg opplæring
  • Innføringsklasser
   Skolen har tilbod om innføringsklasse for nyankomne elevar på 3.-4. og 5.-7.trinn.
 • Språkopplæring

Skoleregler

Ordensreglement for Aspøy skole (PDF, 235 kB)

Helse og velferd

Skolehelsetenesta

SFO

Ved Aspøy skole er det kommunal skolefritidsordning.

Opningstider    

 • Kl. 07.15 - 16.45 (når småskoletrinnet ikkje har undervisning)
 • kl. 07.15 - 08.30
 • kl. 12.15 - 16.30

Kontakt

Besøk: Prestegata 13, 6004 Ålesund

E-post: aspoybs@alesund.kommune.no

Telefon: 

Adressa til denne nettsidaalesund.kommune.no/aspoy-skole