Aspøy skole

 

Aspøy skole ligg i Ålesund sentrum. Skolen er ein ordinær barneskole for bydelen, med forsterka tilbod om opplæring for nyankomne minoritetsspråklege elevar.

Slagorda «Alle elever er ulike og unike!» og «Sammen er vi sterkere!» er viktige rettesnorer i skolekvardagen både for både tilsette og elevar, og det kulturelle mangfaldet pregar skolen på ein positiv måte. Aspøy er ein VI-skole, der dei tilsette tar felles ansvar for den enkelte elev si faglige og sosiale utvikling.

Grunnskolen har:

 • om lag 180 elevar på 1.-7.trinn.
 • om lag 30 tilsette + 12 tospråklege lærarar knytt til skolen.

Satsingsområde

 • Læringsmiljø, læringsutbytte og Samarbeid skole/hjem Aspøy skole har Læringsmiljø, Læringsutbytte og Samarbeid skole/hjem som faste satsingsområde for utviklingsarbeidet, men innhald og tiltak knytt til områda blir endra frå år til år.
   
 • Dysleksivennleg skole
  Aspøy skole er sertifisert som dysleksivennleg skole våren 2024
   
 • Praksisskole
  Skolen har inngått samarbeid med Høgskulen i Volda om å være praksisskole for lærarstudentar

Skoleregler

Ordensreglement for Aspøy skole

Helse og velferd

Skolehelsetenesta

SFO

Ved Aspøy skole er det kommunal skolefritidsordning.

Opningstider    

 • Kl. 07.15 - 16.45 (når småskoletrinnet ikkje har undervisning)
 • kl. 07.15 - 08.30
 • kl. 12.15 - 16.30

Kontakt

Besøk: Prestegata 13, 6004 Ålesund

E-post: aspoybs@alesund.kommune.no

Telefon: 

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/aspoy-skole