Åse skole

Åse skole er dysleksivennleg skole. Det betyr at vi har gode system for å følge opp elevane si leseutvikling og sette inn gode tiltak tidleg. Elevane si lese- og skriveutvikling blir fulgt opp gjennom heile barneskolen.

Skolen jobbar systematisk med sosial kompetanse, og har fleire lærarar som er ART-instruktørar.

Grunnskolen har:

  • 300 elevar fordelt på 1. – 7. trinn. Skolen har to eller tre parallellar på kvart trinn.
  • Rundt 50 tilsette jobbar som lærarar, miljøterapeuter og assistentar på skole og SFO.

Satningsområde

  • Klasseleiing
  • Vurdering for læring
  • Lesing / leseglede
  • Livet & sånn (et tverrfaglig opplegg om livsmestring og helse)

Helse og velferd

Helsesjukepleiar måndag, tysdag, torsdag og fredag: Elisabet Vollset Lien, tlf. 90 67 59 98

Helsesjukepleiar onsdag og torsdag: Malene Seth, tlf. 40 90 63 09

Moa helsestasjon tlf. 70 16 45 40

Skolehelsetjenesten

Skolereglar

SFO

Opningstider: kl 07.15 til 16.45 kvar dag.

Kontakt 

Besøk: Åsegjerdet 24
E-post: asebs@alesund.kommune.no

Telefon: 

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/ase-skole