Åse skole

Åse skole er dysleksivennleg skole. Det betyr at vi har gode system for å følge opp elevane si leseutvikling og sette inn gode tiltak tidleg. Elevane si lese- og skriveutvikling blir fulgt opp gjennom heile barneskolen.

Skolen jobbar systematisk med sosial kompetanse, og har fleire lærarar som er ART-instruktørar.

Grunnskolen har:

 • 340 elevar fordelt på 1. – 7. trinn. Skolen har to eller tre parallellar på kvart trinn. Det er fleire nynorskklasser ved skolen.
 • Rundt 50 tilsette jobbar som lærarar, miljøterapeuter og assistentar på skole og SFO.

Satningsområde

 • Klasseleiing
 • Vurdering for læring
 • Lesing / leseglede
 • Livet & sånn (et tverrfaglig opplegg om livsmestring og helse)

Helse og velferd

Helsesjukepleiar Helsesjukepleiar måndag, tysdag, torsdag og fredag: Elisabet Vollset Lien, tlf. 90 67 59 98

Helsesjukepleiar tysdag: Beate Solevågseide, tlf. 46 84 09 82

Moa helsestasjon tlf. 70 16 45 40

Skolehelsetjenesten

Skolereglar

SFO

Opningstider: kl 07.15 til 16.45 kvar dag.

Kontakt 

Besøk: Åsegjerdet 24
E-post: asebs@alesund.kommune.no

Telefon: 

 • Sentralbord: 70 16 38 80
 • Rektor Vigdis Rønning: 70 16 38 81 / 992 32 344
 • Assisterande rektor Trine Langeland: 70 16 38 82
 • Avdelingsleder Jens Oscar Kofoed Vinje: 70 16 38 92
 • Avdelingsleder Anita Hauge Håkonsen: 90 73 11 82
 • SFO-leder (er i permisjon, kontakt rektor)

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/ase-skole