Skarbøvika barnehage

Skarbøvika barnehage ligger i naturskjønne omgivelser i Skarbøvika, med fjell og fjøre i umiddelbar nærhet. Barnehagen åpnet i 1973 og fikk et nybygg i 2006. Vi har gode og funksjonelle lokaler med egne grupperom og "språkrom".

Utelekeplassen er stor og variert med Harehaugen midt i, med busker, tre og "fjell". Vi har også akebakke, asfalt til å sykle på og fint, grønt gress. Vi har kort vei til Tueneset med sjø og friluftsområde som vi bruker aktivt.

Vi jobbar aktivt med miljøet gjennom kildesortering og med å ta vare på naturen.

Pedagogikk

"En god barndom - investering i framtida". Det er vår visjon.

Vi ønsker å ta barn sin medvirkning på alvor.

Barnehagen har mange barn med ulike språk og ulik kulturbakgrunn. Vi er opptatt av kulturformidling og kulturfellesskap.

Vi ønsker at barna ved Skarbøvika barnehage skal oppleve variasjon og mangfold i barnehagedagen.

Se årsplanen for Skarbøvika barnehage 2023 - 2024 (PDF, 2 MB)

Verdigrunnlag

Oppvekstmiljøet i Skarbøvika skal være preget av: Omsorg, toleranse, likeverd og gjensidig respekt.

 • Omsorg: Ta vare på hverandre, naturen og miljøet.
 • Toleranse: Romslighet i forhold til likheter og ulikheter, inkluderende, åpen og tilgjengelig for andre.
 • Likeverd: At alle bidrag stiller likt og at alle er like verdifulle.
 • Gjensidig respekt: Gjensidig ansvar og avhengighet i, og utenfor gruppa. Unne hverandre godt, rausheit og støttende praksis, se andre sine behov og prøve å imøtekomme disse.

Slik jobber vi

Skarbøvika barnehage bruker aktivt naturen i nærmiljøet, og er ute i all slags vær.

Naturen er den beste leikeplassen. Den serverer et mangfold av muligheter og utfordringer for alle. Vi mener at nærkontakt med naturen gir mening og bidrar til livskvalitet for barna. Barna får stimulert alle sansene sine og vi drar inn alle fagområda fra rammeplanen.

Vi bruker bilde og praksisfortellinger for å dokumentere læring og opplevelser.

Avdelinger

Skarbøvika barnehage har tre avdelinger, ei småbarnsavdeling og to avdelinger for 3 – 6 år:

 • Sukkertoppen 3-6år
 • Pila 3-6 år
 • Lilletoppen 0-3 år

Åpningstider

Åpningstida er fra kl. 07.00 til 16.45. Oppholdstid i barnehagen er 9 timer pr. dag.

Barnehagen er stengt jul- og nyttårsaften, samt 5 planleggingsdager. Onsdag før skjærtorsdag er det åpent til kl. 12.00.

I sommerferien er barnehagen stengt i 2 uker. Sommeren 2024 er barnehagen stengt i uke 28 og 29. Alle barn skal ha minst 4 uker ferie i løpet av året, hvorav 3 skal være sammenhengende. Barna sin ferie skal være fastsatt med tilbakemelding fra foreldre/foresatte innen 30. april.

Kontakt

Besøksadresse: Harhauggata 42, 6006 Ålesund

Kontoret: 95 55 42 47

Telefon avdelinger:

 • Lilletoppen: 475 16 040
 • Pila: 475 17 042
 • Sukkertoppen: 475 16 643
   

Styrer: Kristin Engesæt

Virksomhetsleder: Haldis Gundersen
 

Adressen til denne nettsida: alesund.kommune.no/skarbovik-barnehage

 

Søk etter kontaktinformasjon