Sandøytunet

Sandøytunet Peder Otto Dybvik

Avdelingar

 • Dagaktivitetssenter: 12 plassar
 • Bufellesskap: 10 plassar
 • Sjukeheim:
  • 6 plassar i sjukeheim
  • avlastning, korttid, rehabilitering, og lindrande behandlingsopphald
  • KAD plass, kommunale øyeblikkeleg hjelp plass
  • langtidsopphald

Kontakt

 

Storkjøkken

Storkjøkkenet ligg under Verksemd Måltid og ernæring. Kjøkkenet er lokalisert i Sandøytunet.

Hovudoppgåva er å produsere mat til institusjon, heimebuande, dagtilbod og dagaktivitetssenter.

Som eit servicetilbod tilbyr kjøkkenet sal av mat til ulike kommunale arrangement, politiske møter, folkemøte m.m.

Kjøkkenet har kantinetilbod for tilsette alle dagar.

Nærmiljøkafe open for alle tysdagar, onsdagar og torsdagar.

Kontakt

 

For leige av Nærmiljøkafe med kjøkken i Sandøytunet, ta kontakt med Innbyggartorget på Steinshamn

For leige av Møteplass- Dagaktivitetssenter, ta kontakt med konsulent Annelise Finnøy Pedersen

Sjå pris for leige av Sandøytunet.

Adresse

Sandøytunet, Austrevegen 15, 6487 Harøy

Søk etter kontaktinformasjon