Sandøytunet

Sandøytunet

Et bygg i hvitt, tre og med store glass - Klikk for stort bileteSandøytunet Peder Otto Dybvik

Avdelingar

 • Dagaktivitetssenter: 12 plassar
 • Bufellesskap: 10 plassar
 • Sjukeheim:
  • 6 plassar i sjukeheim
  • avlastning, korttid, rehabilitering, og lindrande behandlingsopphald
  • KAD plass, kommunale øyeblikkeleg hjelp plass
  • langtidsopphald

Storkjøkken

Storkjøkkenet er eit servicetilbod som tilbyr mat til desse tenestene:

 • matombringing til heimebuande, dagtilbod, og institusjon
 • dagaktivitetssenteret Møteplass
 • kantinetilbodet ved Harøy skule for elevar og tilsette
 • servering ved kommunale arrangement, politiske møte, folkemøte m.v.
 • kantinetilbod ved Sandøytunet for tilsette i adminstrasjonen, Sandøytunet og NAV.

Sjå pris for leige av Sandøytunet.

Adresse

Sandøytunet, Austrevegen 13, 6487 Harøy

Kontakt

 • Telefon: 70 16 57 83
   
 • Dagaktivitetsenteret Møteplass: tlf 992 86 747
 • Vaktnummer: 992 86 741
   
 • Leiar: Ann Kristin Røyset
Til toppen