Lovverk og planar for barnehagar

Lovverk og planar for barnehagar

Vedtekter for kommunale barnehagar, barnehagelova, rettleiarar, lokale- og nasjonale planar. 

Kort fortalt

  • Alle barnehagar må følge nasjonale lover og planar.
  • Kommunale barnehagar må også følge lokale planar.
  • Private barnehagar har eigne planar.

Lover og planar

Lokale planar

Vedtekter for kommunale barnehagar (PDF, 193 kB).

Plan for overgang mellom barnehage og skole/SFO (kjem)

For å se barnehagenes egne planer, sjekk barnehagenes nettsider.

Til toppen