Lovverk og planar for barnehagar

Lovverk og planar for barnehagar

Barnehagelova, nasjonale- og lokale planar. 

Kort fortalt

  • Alle barnehagar må følge nasjonale lover og planar.
  • Kommunale- og private barnehagar har eigne planar.

Lover og planar

Lokale planar

Til toppen