Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Siste nytt

 • 03.08.2020 Store utbyggingar i kø
  Ålesund kommunale eigedom ÅKE, arbeider no med 20 større utbyggingar i åra som kjem. Fleire av investeringane er på fleire hundre millionar kroner, og vil bety ei kraftig forbetring i kvaliteten på kommunale tenester.
 • 01.08.2020 Status 1. august: Fire passasjerar frå Hurtigruta er frå Ålesund
  Det er oppdaga smitte av koronavirus på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen. Ålesund kommune stadfestar at fire av passasjerane er frå Ålesund.
 • 28.07.2020 Ny krisepakke for frivilligheita
  Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.

I fokus

 • Opningstider i sommar
  Ikkje møt opp til stengde dører. Ferien er i gong og vi har nokre endra opningstider i dei kommunale tenestene i juli og august.
 • Arrangør under korona?
  Sjå kva som gjeld arrangement på offentleg stad med ansvarleg arrangør og kva som gjeld samlingar for privatpersonar i heimen.
 • Gi oss beskjed
  Gi oss beskjed om du ikkje har vatn, gatelys/veglys som ikkje virkar eller for eksempel tømming av avfallsbeholder.
Til toppen