Teikningar og ferdigattest

Teikningar og ferdigattest

Teikningar og ferdigattestar finn du i byggesakene i vår innsynsløysing.

Skal du ha dokument frå eldre byggesaksarkiv (før 2012) kan du kontakte Innbyggartorget.

Du kan også bestille teikningar, ferdigattestar og liknande via leverandørane Ambita, Norkart eller Proconet.
Eventuelle spørsmål rundt bestilling, kjøp og leveranse må stillast til leverandørane.

Sjå pris for eigedomsinformasjon

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen