Teikningar og ferdigattest

Teikningar og ferdigattestar finn du i byggesakene i vår innsynsløysing.

Treng du innsyn i eldre byggesaker kan du sjå innsyn frå dei gamle kommunane. Om mappa du ønskjer innsyn ikkje er digitalisert må du pårekne ei leveringstid på 21 virkedagar.

Du kan også bestille teikningar, ferdigattestar og liknande via leverandørane Ambita, Norkart eller Proconet.
Eventuelle spørsmål rundt bestilling, kjøp og leveranse må stillast til leverandørane. 5 virkedagars leveringstid.

Sjå pris for eigedomsinformasjon

Ansvarleg for tenesta