Meld om feil i kart

Har du oppdaga feil eller manglar i kartet? Feil plassering av stadnamn? Feil i vegnavn og/eller adresse? Gi i tilfelle beskjed til Statens kartverk.

Feil eller manglar i kartet kan medføre vanskar for mellom anna blålysetatane å finne fram til riktig stad. At lokalkunnskapen kjem kartverket til gode, slik at i feil og manglar i kartet kan rettast, er derfor viktig.

Tilbakemelding til kartverket kan du gjere Rett i kartet.

Ansvarleg for tenesta