Digitale kart- og plandata

Digitale kart- og plandata

Digitale kart- og plandata kan bestillast frå kommunen sine kartløysingar og blir formidla via Ambita. Dei blir levert i formata SOSI, DWG eller DXF.

Det er tre ulike måtar å kjøpe kartdata på:

Sjå pris for eigedomsinformasjon

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen