Saman skaper vi tryggleik

Natteravnane har lang tradisjon i Ålesund, og er kjende i bybildet laurdagskveldar og i samband med russetid og festivalar. Natteravnane er frivillige som ønsker å bidra til at ungdom skal vere trygge der dei ferdast på kveld og natt.

Som natteravn får ein moglegheit til å få innblikk i sine barn og deira venner eller klassekameratar si verd utanfor heimen, og ein får kjennskap til kva ungdommen er opptatt av. Det er ikkje berre foreldre som er natteravn, alle over 20 år kan vere med. Å ha natteravnar i bybildet er i seg sjølv førebyggande. Synlegheita deira kan dempe situasjonar som elles kunne ha eskalert, utan at dei treng å gripe inn. Natteravnane er medmenneske, og spelar ei heilt anna rolle enn politi og naudetatar. 

Kort om det å vere natteravn

  • Natteravnane går alltid i grupper på minst tre personar
  • Ein må vere over 20 år
  • I Ålesund har vi natteravnvandringar i helgar frå rundt klokka 23.00 – 03.00. I tillegg har vi vandringar ved større arrangement og merkedagar
  • Dette er eit frivillig oppdrag, og ein bestemmer sjølv kor ofte ein er med på vandring
  • I løpet av vandringa får ein nattmat på ein restaurant eller eit hotell i sentrum
  • Natteravnar er ikkje ei erstatning for politi, vektarar eller helsepersonell
  • Natteravnane si rolle er å observere og tilkalle hjelp dersom det er nødvendig, ein har eit tett samarbeid med politiet

Bli natteravn

Du kan melde deg som Natteravn via aktivitetskalenderen Friskus:

Meld deg som natteravn

Sjå også

Du kan lese meir om Natteravn-ordninga på nettsida www.natteravn.no​ 

Ansvarleg for tenesta

 

​