Bli frivillig

Vil du gjere ein innsats for andre? Å jobbe som frivillig er meiningsfullt, kjekt, sosialt og kompetansegivande.

Ålesund kommune brukar den digitale aktivitetskalenderen Friskus. Det er ein digital møteplass for aktivitet og frivillig innsats. Den er gratis og kan brukast av alle lag, organisasjonar og andre som tilbyr aktivitetar i kommunen. Friskus kan også brukast for å rekruttere frivillige og for deg som ønsker å vere frivillig.

Aktivitetskalenderen gir deg ei oppdatert oversikt over arrangement og frivillige oppdrag i nærmiljøet ditt. Du vel sjølv om du vil melde deg på eller berre få informasjon om når og kvar ting skjer.

Gå til Friskus Ålesund

Kven kan vere frivillig?

  • Du som vil bruke fritida di til å hjelpe andre
  • Du som har blitt pensjonist og synest dagane blir litt lange
  • Du som er ung og vil auke livserfaringa di gjennom kontakt med andre menneske
  • Du som er arbeidssøkar og ønsker å gjere noko positivt i ei vanskeleg jobbsøkingstid
  • Du som ønsker å vere eit medmenneske

Korleis melde seg som frivillig? 

Med din eigen profil på Friskus kan du melde deg på arrangement og frivillige oppdrag. Du opprettar profil på følgande måte:

  1. Gå inn på www.alesund.friskus.com
  2. Trykk på «Ny bruker» oppe til høgre og legg inn mobilnummeret ditt og «registrer». Så fyller du ut dine opplysningar og du er i gong!

Korleis kan lag og organisasjonar rekruttere frivillige og vise aktivitetar?

Ved å ta i bruk Friskus kan ein vise fram aktivitetar, koordinere og rekruttere – alt på ein stad, saman med andre. Det er enkelt å opprette brukar:

  1. Gå inn på www.alesund.friskus.com
  2. Trykk på «Bli arrangør» i menylinja oppe til venstre på sida. Fyll ut opplysningar om laget/organisasjonen og du er i gong!

Tenesta er gratis og fri for reklame.

Ansvarleg for tenesta