Ålesund kulturskole

Kulturskolen eit frivillig kulturtilbod (forankra i opplæringslova) innanfor estetiske fag.

Kulturskolen tilbyr undervisning og opplæring innanfor dans, musikk, teater og visuell kunst, og står for produksjon og formidling av konsertar, førestillingar og utstillingar både med amatørar og profesjonelle, herunder Ålesund strykekvartett.

Kontakt

Kulturskolen i sosiale medium

Søk etter kontaktinformasjon