Teknologi og innovasjon

I verksemd Teknologi og innovasjon ligg einingane Sikkerheit og beredskap, IT, Dokumentasjonsforvaltning og Innovasjonsstøtte. Avdelinga leverer støttetenester til kommunen og skal vere ei drivande kraft for at kommunen leverer gode tenester no og i framtida. 

Avdelinga består av følgande:

 • Innovasjonsstøtte
  • Digitalisering
  • Organisasjontuvikling
  • Forsking, utvikling og innovasjon 
  • Administrasjon av Framtidslaben 
  • ALV-Møre og Romsdal - læringsarena for velferdsteknologi
 • Dokumentasjonsforvaltning 
  Avdelingsleiar: Liv Grete Orvik
  • Forvaltar saksbehandlingsverktøy og arkivløysingar
  • Papirarkiv
  • Digitale skjema
  • Bruk av dei offentlege felleskomponentane for digital samhandling
  • Posthandtering
  •  Offentleg innsyn
 • Sikkerheit og beredskap
  Rapporterer direkte til verksemdsleiar
  • Informasjonssikring
  • Beredskap
  • Personvern 

Verksemdsleiar: Helge Veum

Søk etter kontaktinformasjon