Spjelkavik ungdomsskole

Spjelkavik ungdomsskole er ein ungdomsskole for elevar frå Lerstad, Åse og Spjelkavik. Skolen blei bygd i 1973. Den ble "nyopna" hausten 2015 etter utbygging og rehabilitering. Skolen framstår no med nye og moderne lokale.

Skoleåret 2023-24 har vi 501 elevar og 58 tilsette, og er den største ungdomsskolen i Ålesund. Vi er organisert med 6 klasser på aller tre trinn. Skolen har rektor, 2 assisterande rektor, administrativ konsulent og tre avdelingsleiarar. 

Spjelkavik ungdomsskole er mottaksskole for språklege minoritetar. Elevane følger eigen læreplan og er fordelt på nivå 1, 2 og 3 i grunnleggande norsk.

Skolen har styrt mobilbruk.

Skoledagen

Skoledagen startar kl. 08.30 kvar dag for alle trinn. Mandag, onsdag og fredag slutter alle kl. 14,05.

Tirsdag sluttar alle trinn kl. 14.55

Torsdag sluttar 8. trinn kl. 14.05, og 9.+10. trinn kl. 14.55

Undervisningsøktene er på 45 minutt.

Matfriminuttet varer frå 11.00-11.30. Då kan elevene ete matpakke, eller kjøpe mat i kantina. Vi har eit samarbeid med Brisk om drift av kantina. Det er også moglegheit for bestilling av drikke fra Tine gjennom Skolelyst.no.

Helse og velferd

Vi har rådgivar og helsesykepleiarar ved Spjelkavik ungdomsskole.

Skolehelsetenesta

Kontakt

Telefon

Nettside: alesund.kommune.no/spjelkavik-ungdomsskole