Skodje ungdomsskule

 

I naturskjønne og sentrumsnære omgjevnader, omringa av idrettsanlegg, fjord og fjell - ligg tilhøva vel til rette for trivsel og læring ved Skodje ungdomsskule.

Skolen vart ferdig og teken i bruk i 1974. Etter omfattande renovering i perioden 2008-2015, har skolen i dag relativt moderne klasserom, kontor og personalrom, samt ein brakkerigg. Skolen disponerer i tillegg Gomerhuset.

I Gomerhuset, kultur- og idrettshuset i Skodje, har vi tilgang til bibliotek, stor idrettshall og kultursal med 350 sitjeplassar i amfi. Skulen bruker Gomerhuset til mellom anna musikkundervisning, kroppsøving, skulebibliotek og elevkantine, samt interne arrangement og til samlingar for både elevar og føresette.

Reglement

Ordensreglement for Skodje ungdomsskule (PDF, 250 kB)

Helse og velferd

Skolehelsetenesta

Kontakt 

Telefon


Nettside: alesund.kommune.no/skodje-ungdomsskule