Stokke og Vik skole

Stokke og Vik skole er éi verksemd, fordelt på to stader aust på Ellingsøya.

  • På Stokke skole, som er lokalisert på Aarseth, er 1. - 3. klasse og SFO
  • På Vik skole, som er lokalisert på Vik, går elevar frå 4. - 7. klasse.

Begge avdelingane ligg flott til i umiddelbar nærleik til både fjord og fjell. Skulane har flotte uteområde som inviterer til mykje aktivitet og god leik.  

Helse og velferd

Skolehelsetenesta.

SFO

Skolefritidsordninga held til på avdeling Stokke.

Kontakt

Stokke og Vik skole

Stokke og Vik SFO

 

Avdeling Stokke

Avdeling Vik

Elevpermisjon:

Søknad om permisjon/fri fra skolen (alesund.kommune.no)

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/stokke-og-vik-skole