Lerstad skole

Et godt sted å være, et godt sted å lære. Kreative elever utvikles for fremtiden. De oppdager og konstruerer kunnskap gjennom samarbeid, mestring, inkludering og medbestemmelse. 

Lerstad skole ligger naturskjønt til ved Lerstadvannet øst for Ålesund sentrum. Skolen har pr. i dag 218 elever og ca. 35 ansatte.

Skolen ble godkjent som dysleksivennlig i midten av juni 2023. Les mer om dysleksivennlig skole her: https://dysleksinorge.no/dysleksivennlig-skole/

VIKTIG!

For å sikre at dere som foresatte ved skolen mottar aktuell og relevant informasjon fra oss, husk å oppdatere kontaktinformasjonen deres. Det kan gjøres i Foresattportalen til Ålesund kommune. 

Skolens pedagogiske plattform:

Vår pedagogiske plattform (PDF, 2 MB)

Våre Verdier (PDF, 2 MB)

Vårt elevsyn (PDF, 4 MB)

Satsningsområde

Skoleåret 2023/2024 vil vi ved Lerstad skole arbeide med følgende utviklingsområder:

Elevmedvirkning - vi skal utvikle et inkluderende fellesskap som fremmer helse trivsel og læring. Elevene skal både medvirke og ta medansvar i læringsfellesskapet de skaper sammen med de ansatte på skolen hver dag. Elevmedvirkning skal prege skolens praksis, og elevene skal ta en aktiv del i sitt eget arbeid og opplæring. Målet er at elevene skal få en dypere forståelse av egen opplæring, og økt interesse for egen opplæring. Sentrale elementer vil være medansvar, medbestemmelse og medskaping. Kommunikasjon mellom elever og voksne vil være vesentlig i dette arbeidet. Avrundes i uke 49 (2023)

God balanse mellom digital og analog kompetanse - ved skolen har vi nå 1:1 dekning, fem trinn med læringsbrett og to trinn med PC. I utviklingsarbeidet vil vi søke å styrke både digital og analog kompetanse hos elever og ansatte. Særlig viktig er balansen mellom bruken av digital kompetanse og skjermfri læring. Arbeidet bygger videre på utviklingsarbeid på område digital transformasjon og profesjonsfaglig digital kompetanse (PFDK). Bibliotek og lesing er naturlig å trekke inn i dette arbeidet. Oppstart i uke 6 (2024)

Andre områder som skolen arbeider med

Livet og sånn – opplæringsprosjekt for folkehelse og livsmestring. Opplegget er utarbeidet av Ålesund kommune. Les mer her: https://www.livetogsann.no/

Svømming – skolen har fokus på god svømmeopplæring for elevene, og har siden 2015 hatt HLR og selvberging/kameratberging utendørs i og ved Borgundfjorden på timeplanen for skolens elever. Nytt av skoleåret 2023/2024 vil være at vi tilbyr svømmeopplæring fra og med 2. trinn, men det største trykket vil ligge på 3. til 5. trinn. 

Bibliotek og lesing – Biblioteket er «hjertet» i vår skole, og vi er har et flott bibliotek å tilby våre elever. Det å skape leseglede hos elevene er viktig for skolen, og den kommer sjelden av seg selv. Den må stimuleres.  Jo mer du leser desto flinkere blir du til å lese, det igjen vil være med på å motivere for mer lesing. Opplevelseslesing og nyttelesing er begge viktige, og for å kunne delta og bidra i samfunnet har alle behov for å mestre lesing og forstå ulike typer tekster. 

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk – skolen tilrettelegger med varierte vurderingsformer, læringsressurser, læringsarenaer og læringsaktiviteter slik at alle elevene ved skolen får best mulig utbytte av opplæringen. På Lerstad skole vil de ansatte stadig tilegne seg større kompetanse på dette området. I høst vil vi ha særlig fokus på ADHD og matematikkvansker. 

Flerkulturalitet – vi utvikler kompetanse på hvordan bakgrunnen til den enkelte kan være en ressurs i skolen. Det kan være språklig, geografisk, kulturell eller personlig erfaring som vi ønsker skal være av verdi i læringen. Dette gjelder både barn og voksne ved Lerstad skole. 

Dysleksivennlig skole - Lerstad skole ble godkjent som dysleksivennlig våren 2023. Hvert halvår er det et møte med opplæring av foresatte til barn med dysleksi eller andre vansker.  Personalet ved skolen fortsetter arbeidet med dysleksi og vil i tillegg ha fokus på dyskalkuli og spesifikke språkvansker skoleåret 2023/2024.

Ordensregler

Ordensreglement for Lerstad skole  (PDF, 129 kB)
 

Bruk av sykkel

Her følger informasjon om bruk av sykkel og sparkesykkel ved skolen:

 1. Sykkel/sparkesykkel/elsparkesykkel kan brukes til skolen og parkeres ved ankomst. Det skal brukes hjelm. Gjennom skolegården skal man holde gangfart. Sykkel/sparkesykkel må ha lykter og refleks, og skal være i forskriftsmessig stand (sjekk bremser). Refleksvest anbefales. Å sykle eller bruke sparkesykkel i skolegården før eller rett etter skoletid er ikke tillatt. Sykkelforbud i skolegården gjelder 0800-1600.
 2. Skolen henstiller til foreldre å følge anbefalingene fra Trygg Trafikk, det vil si ingen sykling eller sparkesykling for barn under 10 år. Det skal brukes hjelm. Sykler skal trilles i skolegården. Det anbefales at sykkelopplæring skjer i forkant av at sykkel tas i bruk.
 3. Aldersgrensen for elsparkesykler er 12 år.
 4. Bruk av sykkel/sparkesykkel i skoletiden styres av de voksne på det aktuelle trinnet.
 5. Oppstilling av sykler/sparkesykler skal fortrinnsvis skje i sykkelstativ. Området foran vaktmester sin kjellerbod skal ikke benyttes.

Helse og velferd

Vi bruker Leikepatruljen for å skape gode fysiske aktiviteter, i tillegg har skolen en plan for ulike aktiviteter for alle skolens elever. Skolen har også fått på plass faste turneringer i ulike idretter, som gjennomføres i skolens langfriminutt (noen er styrt av Leikepatruljen og noen av skolens lærere).

Plan for trygt og godt skolemiljø (PDF, 474 kB)

Skolehelsetenesta.

SFO

Det er 90 - 100 barn som deltar i SFO- ordninga ved skolen.

Åpningstid kl. 07.15 - 16.45.

Søknad om skolefri

Søknad om permisjon/fri fra skolen

Kontakt

Besøk: Kyrkjehaugen 2

E-post: lerstadbs@alesund.kommune.no

Telefon

 • Sentralbord/konsulent, Iris Flem: 70 16 25 80
 • Rektor, Hårek Sande: 70 16 25 83
 • Assisterende rektor, Michael Eide: 70 16 25 81
 • SFO: 409 15 997
 • SFO-leder, Lisa Aaland: 70 16 25 70 og e-post lisa.aaland@alesund.kommune.no 
 • Helsesykepleier, Malene Seth: 40 90 63 09 og e-post malene.seth@alesund.kommune.no 

Faktura

Fakturaadresse:
Ålesund kommune v/regnskap og finans
Postboks 1521
6025 Ålesund

Organisasjonsnummer: 929911709
Faktura e-post: fakturamottak@alesund.kommune.no

Faktura merkes med: Lerstad skole
Referanse 420700

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/lerstad-skole

Gymsal Lerstad skole

Gymsal Lerstad skole
Ukedag Leietaker Start Slutt
Mandag Idrettsskole førskole 17.00 18.00
Mandag Ålesund Innebandy 1.-3. 18.00 19.00
Mandag Ålesund Innebandy 4.-6. 19.00 20.30
Mandag Moo Duk Kwan 20.30 22.00
Tirsdag Ålesund friidrettsklubb (FIFA) 16.00 17.30
Tirsdag Lerstad skolekorps 17.30 19.00
Tirsdag Lerstad skolekorps 19.00 20.30
Tirsdag 20.30 22.00
Onsdag 16.30 17.30
Onsdag Idrettsskole 1B 17.30 18.30
Onsdag Idrettsskole 2B 18.30 19.30
Onsdag Ålesund K. Karateklubb 19.30 22.00
Torsdag Idrettsskole 1A 17.00 18.00
Torsdag Lerstad Skolekorps 18.00 19.30
Torsdag Moo Duk Kwan Ålesund 19.30 20.30
Fredag Idrettsskole 17.00 18.00
Fredag Idrettsskole 18.00 19.00
Fredag Moo Duk Kwan 19.00 20.30
Fredag 20.30 22.00
Utleiesesongen 2023-2024