Lerstad skole

Et godt sted å være, et godt sted å lære.

Lerstad skole ligger naturskjønt til ved Lerstadvannet øst for Ålesund sentrum. Skolen har pr. i dag ca. 200 elever og 30 ansatte.

Skolens pedagogiske plattform:

Vår pedagogiske plattform (PDF, 2 MB)

Våre Verdier (PDF, 2 MB)

Vårt elevsyn (PDF, 4 MB)

Satningsområde

Dysleksivennlig skole – skolen skal gjennom en sertifiseringsprosess. Les mer om dysleksivennlig skole her: https://dysleksinorge.no/dysleksivennlig-skole/

Fagfornyelsen – Raske samfunnsendringer påvirker hva som er nyttig for elevene å lære. Derfor er det viktig at ny kompetanse som elevene skal tilegne seg er relevant og fremtidsrettet. Læreplanene er endret slik at kompetansen elevene utvikler skal kunne brukes også på områder som i dag er ukjent. Å lære å lære er vesentlig i de nye læreplanene fordi det gir grunnlag for læring gjennom hele livet. På Lerstad har vi arbeidet med implementeringen av de nye læreplanene siden høsten 2018, og dette arbeidet videreføres dette skoleåret. Les mer om hvorfor skolen har fått nye læreplaner her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/stotte/hvorfor-nye-lareplaner/ 

Andre områder som skolen arbeider med

Den naturlige skolesekken - Den naturlige skolesekken har som mål: «å medverke til at elevane som framtidige arbeidstakarar får kunnskap og medvit om bærekraftig utvikling og miljøutfordringane på kloden, og blir i stand til å forstå og utvikle løysingar på miljøproblema i dag og i framtida.» På Lerstad skole er det nå 5 og 6 trinn som er primus motorer for dette prosjektet, samtidig som andre trinn også arbeider med ulike undervisningsopplegg tilknyttet Den naturlige skolesekken. Les mer om dette på:

https://www.natursekken.no/c1187995/seksjon.html?tid=1188266

Livet og sånn – opplæringsprosjekt for folkehelse og livsmestring. Opplegget er utarbeidet av Ålesund kommune. Les mer her: https://www.livetogsann.no/

Digital kompetanse – Å bruke digitale ressurser som en naturlig del av undervisningen er viktig for Lerstad skole. Sentralt i dette arbeidet er programmering/algoritmisk tenking.

Svømming – skolen har fokus på god svømmeopplæring for elevene, og har siden 2015 hatt HLR og selvberging/kameratberging utendørs i og ved Borgundfjorden på timeplanen for skolens elever.

Bibliotek og lesing – Biblioteket er «hjertet» i vår skole, og vi er har nå et nytt og flott bibliotek å tilby våre elever. Det å skape leseglede hos elevene er viktig for skolen, og den kommer sjelden av seg selv. Den må stimuleres. Jo mer du leser desto flinkere blir du til å lese, det igjen vil være med på å motivere for mer lesing. Opplevelseslesing og nyttelesing er begge viktige, og for å kunne delta og bidra i samfunnet har alle behov for å mestre lesing og forstå ulike typer tekster. 

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk – skolen tilrettelegger med varierte vurderingsformer, læringsressurser, læringsarenaer og læringsaktiviteter slik at alle elevene ved skolen får best mulig utbytte av opplæringen. På Lerstad skole vil de ansatte stadig tilegne seg større kompetanse på dette området.

Fleirkulturalitet – vi utvikler kompetanse på hvordan det flerkulturelle kan være en ressurs i skolen.

Ordensreglar

Bruk av sykkel

Her følger informasjon om bruk av sykkel og sparkesykkel ved skolen:

  1. Sykkel/sparkesykkel/elsparkesykkel kan brukes til skolen og parkeres ved ankomst. Det skal brukes hjelm. Gjennom skolegården skal man holde gangfart. Sykkel/sparkesykkel må ha lykter og refleks, og skal være i forskriftsmessig stand (sjekk bremser). Refleksvest anbefales. Å sykle eller bruke sparkesykkel i skolegården før (0815-0830) eller rett etter skoletid er ikke tillatt (1355-1420).
     
  2. Skolen henstiller til foreldre å følge anbefalingene fra Trygg Trafikk, det vil si ingen sykling eller sparkesykling for barn under 10 år. Aldersgrensen for elsparkesyklar er 12 år. Det skal brukes hjelm. Sykler skal trilles i skolegården. Det anbefales at sykkelopplæring skjer i forkant av at sykkel tas i bruk.
     
  3. Bruk av sykkel/sparkesykkel i skoletiden styres av de voksne på det aktuelle trinnet.
     
  4. Oppstilling av sykler/sparkesyklar skal fortrinnsvis skje i sykkelstativ. Området foran vaktmester sin kjellerbod skal ikke benyttes

Helse og velferd

Vi bruker leikepatruljen for å skape gode fysiske aktiviteter, i tillegg har skolen en plan for aktivitetsøkter for alle skolens elever

Plan for trygt og godt skolemiljø (PDF, 2 MB)

Skolehelsetenesta.

SFO

Det er 60-70 barn som deltar i SFO- ordninga ved skolen.

Opningstid kl. 07.15 - 16.45.

Søknad om skolefri

Søknad om permisjon/fri fra skolen

Kontakt

Besøk: Kyrkjehaugen 2

E-post: lerstadbs@alesund.kommune.no

Telefon

Faktura

Fakturaadresse:
Ålesund kommune v/regnskap og finans
Postboks 1521
6025 Ålesund
Faktura e-post: fakturamelding@alesund.kommune.no

Faktura merkes med: Lerstad skole
Referanse 420700

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/lerstad-skole

Gymsal Lerstad skole

Utleiesesongen 2022-2023
Gymsal Lerstad skole
Ukedag Leietaker Start Slutt
Mandag Miniputt Innebandy 1.-4. kl. 16.00 17.30
Mandag Miniputt Innebandy 5.-7.kl. 17.30 19.00
Mandag Moo Duk Kwan Ålesund 19.00 20.30
Mandag Tilgjengelig for leie 20.30 22.00
Tirsdag Ålesund friidrettsklubb – UH-gruppe 16.00 17.30
Tirsdag Lerstad skolekorps 17.30 19.00
Tirsdag Lerstad skolekorps 19.00 20.30
Tirsdag Tilgjengelig for leie 20.30 22.00
Onsdag Herd Idrettskole 17.00 18.00
Onsdag Herd Idrettsskole 3. trinn 18.00 19.00
Onsdag Bedriftsidretten 19.30 20.30
Torsdag Herd Idrettskole 17.00 18.00
Torsdag Lerstad Skolekorps 18.00 19.30
Torsdag Moo Duk Kwan Ålesund 19.30 21.00
Fredag Tilgjengelig for leie 16.00 17.30
Fredag Tilgjengelig for leie 17.30 19.00
Fredag Tilgjengelig for leie 19.00 20.30
Fredag Tilgjengelig for leie 20.30 22.00