Blindheim barneskole

Blindheim barneskole

Foto av fasaden til Blindheim skole - Klikk for stort bilete

Blindheim barneskole er lokalisert i indre del av Ålesund kommune.

Skolens visjon er:

Læring og trivsel hand i hand. Samarbeid og glede gir kreativ ånd.

Skolen har eit motto for alt læringsarbeid ved skolen:

Vi kan – vi vil og vi får det til !

Grunnskolen har:

  • Ca 500 barn i 1.-7.klasse.  Elevane er fordelt på tre og fire klasser på kvart årstrinn. Vi har ein nynorskklasse på nesten alle årstrinn. Skolen har delvis opne undervisningsareal.
  • Ca 80 personar tilsett som lærarar og assistentar/miljøterapeutar.

Satsingsområde

  • Lesing / leseglede / arbeid med å bli dysleksivennleg skole
  • Fagfornyelsen
  • Kultur for læring: klasseleiing og vurdering for læring.
  • Skole-heim-samarbeid

Helse og velferd

Skolehelsetenesta

Skolen har helsesjukepleiar tilstede kvar dag. Helsesykepleier er Inger Anita Sørheller og Trine Øien Kvasnes

Skolereglar

SFO

SFO gir tilbod til ca. 150 barn. Barna er delt på tre ulike basar for 1.klasse, 2.klasse og 3.-4.klasse. Det er delvis samme lokale som barna brukar i skolen.

Det blir lagt vekt på å skape eit SFO-tilbod med høg kvalitet og som er prega av trivsel, tryggleik, omsorg og gode opplevingar. Det er lagt vekt på utvikling og læring gjennom leik som pedagogisk metode og leiken som eigenverdi i seg sjølv.

Kontakt

Besøk: Øvre Skytterholmen 45, 6020 Ålesund
E-post: blindheimbs@alesund.kommune.no

Telefon

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/blindheim-barneskole

Til toppen