Blindheim barneskole

Blindheim barneskole ligg naturskjønt til i indre bydel og har gode uteområder for elevane. Dette gir skolen godt utgangspunkt for variert og aktiv læring. Skolen er den nest største barneskolen i Ålesund kommune.

Skolen har

  • Ca. 500 barn i 1. - 7. klasse. Elevane er fordelt på tre og fire klassar på kvart årstrinn
  • Ca. 75 tilsette fordelt i skole og SFO
  • Skolen er en bokmålsskole 

Pedagogiske satsingsområde

  • Fysisk aktiv læring og leik
  • Lesing og leseglede 
  • Digital kompetanse
    Skolen har et bevisst forhold til digital kompetanse. Dette innebærer at vi bruker både lærebøker og læringsbrett. Læringsbrett blir brukt som et supplement i undervisningen.


Skolens visjon er:

Læring og trivsel hand i hand. Samarbeid og glede gir kreativ ånd.

SFO

SFO gir tilbod til ca. 200 barn. Barna er delt på tre ulike basar for 1. klasse, 2. klasse og 3. - 4. klasse.
Tilbodet skal være prega av trivsel, tryggleik, omsorg og gode opplevingar. 

Motto: «Med gode opplevingar, leik og fantasi, vil barna trivast og få ein SFO å bli glad i».

Søknad om SFO gjøres via Foreldreportalen.

Helse og velferd

Skolen har helsesjukepleiar til stades kvar dag. Ta kontakt med Blindheim helsestasjon ved behov.

Viktige linker

Foresattportalen

Søknad om permisjon

Skolereglar (PDF, 665 kB)

Skolehelsetjenesten

Kontakt

Besøk: Øvre Skytterholmen 45, 6020 Ålesund
E-post: blindheimbs@alesund.kommune.no

Telefon


Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/blindheim-barneskole