Familiestøttande tenester

Familiestøttande tenester bidrar med støtte og rettleiing, med mål om god utvikling for barn og familiar.

Avdelingar

Verksemda har to avdelingar:

Familiestøtte

Krisesenter for Sunnmøre, avdeling kvinner og barn

Leiing

Verksemdleiar: Irene Kalstad Aase